Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 jun 2018 – 31 aug 2018

Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som Fortinova levererat för ett kvartal. Förvaltningsresultatet uppgick till 11,8 mkr vilket är 48 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.