Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 mar 2018 – 31 maj 2018

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det tredje kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 34,6 miljoner (15,7 miljoner). Driftsöverskottet ökade till 21,4 miljoner (10,3). Förvaltningsresultatet blev 10,3 miljoner (5,9). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.