Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 sep 2017 – 30 nov 2017

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det första kvartalet 2017/2018. Hyresintäkterna uppgick till 19,4 miljoner (13,4). Driftsöverskottet ökade
till 13,8 miljoner (9,5). Förvaltningsresultatet blev 7,4 miljoner (4,7). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.