Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 sep 2018 – 30 nov 2018

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 30,0 miljoner (19,4 miljoner). Förvaltningsresultatet ökade med 39 % till 10,4 miljoner (7,5). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.