Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 3, 1 mar 2019 – 31 maj 2019

Fortinova rapporterar lägre intäkter men högre förvaltningsresultat under det tredje kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 32,3 miljoner (34,6 miljoner*). Förvaltningsresultatet ökade med 1 % till 10,3 miljoner (10,3*). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

*Jämförande period påverkas väsentligt av avtalsmässiga villkor avseende tillträde i Lilla Edet 15 mars 2018. Kortfattat påverkades perioden av hyresintäkter och fastighetskostnader av engångskaraktär.