Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 3, 1 mar – 31 maj 2020

Fortinova står stabilt i utmanande tider. De långsiktiga konsekvenserna som pandemin kan orsaka samhället framöver har vi stor respekt för. Ingen kan med säkerhet säga hur utgången kommer att bli. Men oavsett hur samhällsekonomin kommer att se ut efter pandemin ska vi ha någonstans att bo. Med 83 procent av fastighetsvärdet hänförligt till hyresbostäder känner vi en mycket stor trygghet. Verksamheten i Fortinova fortsätter att utvecklas positivt. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.