Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 4, 1 jun – 31 aug 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och något lägre förvaltningsresultat under det fjärde kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 32,4 miljoner (29,6 miljoner). Förvaltningsresultatet uppgick till 11,4 miljoner (11,8). Under räkenskapsåret steg förvaltningsresultatet 13 procent och avkastningen på eget kapital var drygt 12 procent trots en låg belåningsgrad. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.