Om Fortinova

Fortinova är ett onoterat fastighetsbolag som strävar efter att kunna bemöta olika kunders efterfrågan på lägenheter och lokaler. Sedan 2010 har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder. Fortinova Fastigheter AB:s fastighetsbestånd har ett bedömt värde om cirka 2 miljarder.

Vår ambition är att växa på ett antal attraktiva orter där närhet till kunden ligger i fokus. Trots en expansiv agenda lägger vi stor vikt vid att förvärva fastigheter som har dokumenterade starka kassaflöden och goda möjligheter till värdeökning.