Aktieägare

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat privat bolag där ägarkretsen utgör en begränsad krets. Bolaget genomför löpande nyemissioner. Nedan är bolagets aktieägare per 2020-06-22. För att ta del av utökad aktieägarlista, se Fortinova Fastigheter ABs (publ) kvartalsrapporter.

Ägarlista Fortinova Fastigheter AB (publ)

10 största

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
A2F Fastigheter AB  2 482 500 1 686 650 4 169 150 17,7 57,7
Efort Invest AB 1 500 000 1 500 000 6,4 3,3
Kastellporten AB (Bygg-Göta AB) 1 250 000 1 250 000 5,3 2,7
Per-Ola Berggren 1 250 000 1 250 000 5,3 2,7
Nordstenen/Salstenen 1 020 950 1 020 950 4,3 2,2
Familjen Bergmann gm bolag 818 000 818 000 3,5 1,8
EPA Business AB 695 000 695 000 2,9 1,5
Forsler Holding AB 592 950 592 950 2,5 1,3
AMM Property AB 510 000 510 000 2,2 1,1
Göran Nergården AB/Västkuststugan AB 500 000 500 000 2,1 1,1
Övriga 11 308 950 11 311 950 47,8 24,6
Totalt registrerade aktier 2 482 500 21 135 500 23 618 000 100,0  100,0