Aktieägare

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat privat bolag där ägarkretsen utgör en begränsad krets. Bolaget genomför löpande nyemissioner. Nedan är bolagets aktieägare per 2018-11-14.

Ägarlista Fortinova Fastigheter AB (publ)

10 största

Aktieägare A-aktier B-aktier C-aktier Totalt antal aktier Röster %
Fortinova AB  60 000 60 000 59,21
Efort Invest AB  30 000 30 000 2,96
Fam. Bergmann gm bolag och privat  700  15 660 16 360 10,89
Nordstenen AB/Salstenen AB  16 046 16 046 1,58
Per-Ola Berggren 15 000 15 000 1,48
Kastellporten AB 15 000 15 000 1,48
Sverker Albrektson 12 073 12 073 1,19
Forsler Invest AB 11 859 11 859 1,17
EPA Business AB 11 900 11 900 1,17
AMM Property AB 10 200 10 200 1,01
Övriga 180 984 180 984 17,90
Totalt registrerade aktier 60 000 303 762 15 660 379 422 100