Aktieägare

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat privat bolag där ägarkretsen utgör en begränsad krets. Bolaget genomför löpande nyemissioner. Nedan är bolagets aktieägare per 2020-01-23. För att ta del av utökad aktieägarlista, se Fortinova Fastigheter ABs (publ) kvartalsrapporter.

Ägarlista Fortinova Fastigheter AB (publ)

10 största

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
A2F Fastigheter AB  49 650 31 783 81 433 18,6 59,7
Efort Invest AB 30 000 30 000 6,9 3,4
Per-Ola Berggren 20 000 20 000 4,6 2,3
Nordstenen/Salstenen 18 119 18 119 4,1 2,0
Fam Bergmann gm bolag 16 360 16 360 3,7 1,9
Kastellporten AB (Bygg-Göta) 15 000 15 000 3,4 1,7
EPA Business AB 13 900 13 900 3,2 1,6
Forsler Holding AB 11 859 11 859 2,7 1,3
AMM Property AB 10 200 10 200 2,3 1,2
Göran Nergården AB/Västkuststugan AB 10 000 10 000 2,3 1,1
Övriga 211 151 211 151 48,2 23,8
Totalt registrerade aktier 49 650 388 372 438 022 100,0  100,0