Aktieägare

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat privat bolag där ägarkretsen utgör en begränsad krets. Bolaget genomför löpande nyemissioner. Nedan är bolagets aktieägare per 2019-11-12. För att ta del av utökad aktieägarlista, se Fortinova Fastigheter ABs (publ) kvartalsrapporter.

Ägarlista Fortinova Fastigheter AB (publ)

10 största

Aktieägare A-aktier B-aktier C-aktier Totalt antal aktier  Röster %
Fortinova AB  60 000 60 000  57,1
Fam. Bergmann gm bolag och privat 700 15 660 16 360  10,5
Efort Invest AB 30 000 30 000  2,9
Per-Ola Berggren 20 000 20 000  1,9
Nordstenen/Salstenen 18 119 18 119  1,7
Kastellporten AB 15 000 15 000  1,4
EPA Business AB 13 900 13 900  1,3
Forsler Holding AB 11 859 11 859  1,1
AMM Property AB 10 200 10 200  1,0
Göran Nergården AB/Västkuststugan AB 10 000 10 000  1,0
Övriga 191 151 191 151  18,2
Totalt registrerade aktier 60 000 340 929 15 660 416 589  100,0