Aktieägare

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat privat bolag där ägarkretsen utgör en begränsad krets. Bolaget genomför löpande nyemissioner. Nedan är bolagets aktieägare per 2018-05-23.

Ägarlista Fortinova Fastigheter AB (publ)

10 största

Aktieägare A-aktier B-aktier C-aktier Totalt antal aktier Kapital % Röster %
Fortinova AB  47 500 47 500 13,95% 55,11%
Efort Invest AB  30 000 30 000 8,81% 3,48%
Fam. Bergmann gm bolag och privat  700  15 660 16 360 4,81% 12,80%
Nordstenen AB/Salstenen AB  16 046 16 046 4,71% 1,86%
Per-Ola Berggren 15 000 15 000 4,41% 1,74%
Kastellporten AB 15 000 15 000 4,41% 1,74%
Sverker Albrektson 12 073 12 073 3,55% 1,40%
Forsler Invest AB 11 859 11 859 3,48% 1,38%
EPA Business AB 9 900 9 900 2,91% 1,15%
AMM Property AB 7 200 7 200 2,11% 0,84%
Övriga 159 584 159 584 46,85% 18,50%
Totalt registrerade aktier 47 500 277 362 15 660 340 522 100% 100%