Aktieägare

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat privat bolag där ägarkretsen utgör en begränsad krets. Bolaget genomför löpande nyemissioner. Nedan är bolagets aktieägare per 2019-06-19. För att ta del av utökad aktieägarlista, se Fortinova Fastigheter ABs (publ) kvartalsrapporter.

Ägarlista Fortinova Fastigheter AB (publ)

10 största

Aktieägare A-aktier B-aktier C-aktier Totalt antal aktier Röster %
Fortinova AB  60 000 60 000 57,5
Fam. Bergmann gm bolag och privat 700 15 660 16 360 10,6
Efort Invest AB 30 000 30 000 2,9
Nordstenen/Salstenen 18 119 18 119 1,7
Per-Ola Berggren 18 000 18 000 1,7
Kastellporten AB 15 000 15 000 1,4
EPA Business AB 13 900 13 900 1,3
Forsler Holding AB 11 859 11 859 1,1
AMM Property AB 10 200 10 200 1,0
Franzéns Textil i Kinna AB 10 000 10 000 1,0
Övriga 205 474 205 474 19,7
Totalt registrerade aktier 60 000 333 252 15 660 408 912 100,0