Arbeta hos oss

Fortinova har en platt organisation där varje enskild person är en direkt del i bolagets framgångar. Vår ambition är att attrahera de bästa personerna inom respektive område för att gemensamt kunna nå de högt uppsatta mål som bolaget har. Hos oss är arbetet utmanande och dynamiskt. Vårt team arbetar mot ett gemensamt mål och lägger stor vikt vid vårt arbete oavsett om det rör en större fastighetstransaktion eller att hjälpa en hyresgäst med ett mindre problem. Det gemensamma hos våra medarbetare är en drivkraft om att alltid göra någonting lite bättre och att arbeta i en expansiv organisation som drivs av stark entreprenörsanda. Skulle du vilja bli en del av oss ber vi dig skicka en ansökan till info@fortinova.se