Bolagsstyrning

Fortinova Fastigheter AB (publ)’s styrelse består av fem personer. Styrelsen väljs vid årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Varberg.


Ole Salsten, f. 1962 (ordförande)
Engagerad i Fortinova sedan 2012.
Ägare till investeringsbolaget Salsten Förvaltning AB. Grundare av vård- och behandlingskedjan Baggium och friskolekoncernen Praktiska. Styrelseledamot i globala Magine TV. Tidigare styrelseledamot i Eksta Bostads AB samt Kungsbackabostäder AB.


Fredrik Bergmann, f. 1970 (ledamot)
Engagerad i Fortinova sedan 2010.
Entreprenör med många års erfarenhet i ledande befattningar. Tidigare delägare Ekotvätt Bergmanngruppen AB. Flertalet bolagsengagemang.


Anders Valdemarsson, f. 1977 (ledamot, vice vd)
Engagerad i Fortinova sedan 2010.
Grundade Fortinova 2010 och har sedan starten varit ansvarig för relationen till bolagets delägare och lett bolagets transaktionsverksamhet. Civilekonom och ingenjör från Högskolan i Jönköping. Anders har många års erfarenhet från B2B försäljning, fastigheter och kapitalförvaltning.


Helena Örnstedt, f. 1970 (ledamot)
Engagerad i Fortinova sedan 2017.
Ekonomichef sedan 2011 på AMM Holding AB, som genom sitt dotterbolag AMM Property AB äger fastigheter, främst bostäder. Tidigare ekonomichef inom Nilson Group-koncernen under många år. Erfarenhet från fastighetsförvärv och förvaltning.


Carl-Johan Carlsson, f. 1974 (ledamot)
Engagerad i Fortinova sedan 2017.
Utbildad jurist med bakgrund inom Investment Banking och corporate finance på HSBC i London. Medgrundare av och tidigare VD på, Eyer Fondkommission. Numera verksam inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning på Sönerna Carlsson Family Office samt ett antal styrelseengagemang.


Anders Johansson, f. 1979 (vd)
Engagerad i Fortinova sedan 2010.
Grundade Fortinova 2010 och har sedan starten varit ansvarig för den löpande förvaltningen. Civilekonom med examen i både finansiering och redovisning från University of Illinois – Urbana Champaign. Har tidigare arbetat som analytiker på hedgefond i New York. Flera års erfarenhet från fastigheter och kapitalförvaltning.