Dokument

Årsberättelse 2019 (för årsredovisning se Rapporter)

pdf-ico

Årsstämmokommuniké 2019

pdf-ico

Principer för utseende av valberedning 2019

pdf-ico

Årsstämmokommuniké 2018

pdf-ico

Bolagsordning Fortinova Fastigheter AB (publ)

pdf-ico