Dokument

Komplettering kallelse till årsstämma (publicerad 2018-11-27)

pdf-ico

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) 2018 (publicerad 2018-11-27)

pdf-ico

Årsstämmokommuniké 2017

pdf-ico

Bolagsordning Fortinova Fastigheter AB (publ)

pdf-ico