Fortinova köper 262 lägenheter i Göteborg

Fortinova har idag tillträtt tre bostadsfastigheter i Göteborgs kommun. Fastigheterna har ett bra mikroläge i Gärdsås (Östra Göteborg) med goda allmänna kommunikationsmöjligheter. Den uthyrningsbara arean är 17 564 kvm och fördelas på 262 lägenheter och fem lokaler. Säljare är Amlövs Fastighetsförvaltning AB. Förvärvet har finansierats genom befintlig kassa. Efter tillträdet äger Fortinova 1759 lägenheter och det totala fastighetsvärdet överstiger 2,2 Mdr.

Vi ser fram emot att ta över förvaltningen av dessa mycket välskötta fastigheter. Familjen Amlöv har ägt stora delar av beståndet sedan de byggdes år 1969 och har under åren genomfört många omfattande renoveringar i husen. De har arbetat aktivt med att skapa en trygg och god boendemiljö vilket Hyresgästföreningens senaste medlemsundersökning från 2019 tydligt påvisar. Där fick Amlövs Fastighetsförvaltning det högsta NHI-värdet (69) av alla privata hyresvärdar i regionen och det näst högsta bland samtliga bolag. Vi ska arbeta hårt för att bibehålla den trevliga boendemiljön som tidigare ägare lyckats väl med. Vi passar på att välkomna alla nya hyresgäster och tackar Oscar med familj för en trevlig affär, säger Anders Valdemarsson. 

 

För mer information, vänligen kontakta
Anders Valdemarsson, vVD, av(at)fortinova.se, kontoret 0340–592551.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 1,8 miljarder SEK per 31 maj 2020. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.