Fortinova köper hyresrätter för drygt en halv miljard

Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) genomför ett antal förvärv av fastigheter med totalt 302 hyreslägenheter i Varberg, Uddevalla och på Tjörn. Uthyrningsbar yta är ca 18000 kvm och fastighetsvärdet uppgår till drygt 500 Mkr. Det samlade hyresvärdet är 27 miljoner kronor. Den 1 juni hade Fortinova tillträtt 132 av lägenheterna. Resterande 170 lägenheter är i produktion och beräknas vara färdigställda under 2021. Då kan resterande fastigheter tillträdas. Förvärven har finansierats genom befintlig kassa samt upptagande av nya lån.

I föregående period, mitt i pandemin, genomfördes en nyemission som övertecknades till 127 procent och tillförde bolaget 63,5 Mkr. Vidare såldes en fastighet för ombildning till bostadsrätt i april. Vi konstaterar ett fortsatt stort intresse efter långsiktiga och trygga alternativ i turbulenta tider, säger Anders Johansson.

Varberg, kv Marmorlyckan. Fr vänster Patrik Ivarsson (VD Järngrinden), Julia Nergården (VD Mjöbäcks Entreprenad AB), Anders Valdemarsson (vVD Fortinova Fastigheter AB) och Tobias Johannesson (vVD Järngrinden AB)


Fastigheterna i Uddevalla och på Tjörn.


Eskilsgatan 42, Varberg

Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 2 miljarder SEK. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.