Fortinova tar in över 200 Mkr i riktad nyemission

Riktad nyemission
Fortinova tar in över 200 Mkr från välrenommerad fastighetsinvesterare i en riktad nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

PDF
Läs pressmeddelandet här 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om Fortinova
Fortinova är ett Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter i västra Sverige. Bolaget grundades 2010 och äger fastigheter med ett värde om ca 1,8 miljarder SEK per 31 maj 2020. Som ett led i den fortsatta expansionen planerar Fortinova för en notering på Nasdaq First North Premier 2020/2021.