Företrädesemission övertecknad

Fortinova Fastigheter AB:s nyemission, som stängde den 17 april 2018, tecknades till 111 %, varav 61 % med företrädesrätt och till 39 % utan företrädesrätt. Emissionen tillför bolaget 33,4 MSEK. För mer information, läs pressmeddelandet här. pdf-ico