Eget underhåll

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar och lampor samt att byta filter till köksfläkten. Du behöver aldrig betala för fel eller brister som beror på normalt slitage eller ålder. Däremot måste du betala för överslitage eller skadegörelse i lägenheten. Du kan också bli skyldig att betala om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.

Exempel på överslitage och skadegörelse

 • Om du petat hål på kylelementet vid avfrostning av frysen
 • Om du har krossat en fönsterruta
 • Om du har spräckt en spisplatta
 • Om du har målat, tapetserat eller snickrat på ett sätt som inte är hantverksmässigt

Exempel på saker du får betala extra för

 • Om du vid flera tillfällen inte är hemma på avtalad tid för ett möte med fastighetsskötare eller annan representant från hyresvärden
 • Om du beställer nya nycklar
 • Om du fler än tre gånger under en kort tid gör felanmälan om för låg temperatur trots att temperaturen är över 20 grader

Det finns mycket du kan göra för att förebygga att fel uppstår. Vissa av de vanligaste felen kan du även åtgärda själv. Här kommer några tips:

 

Badrum

 • Om det blir stopp i handfatet bör du själv kontrollera silen och vattenlåset innan du felanmäler.
 • Om det blir stopp i golvbrunnen bör du själv rensa bort hår och dylikt på och under gallret i golvbrunnen innan du felanmäler. Golvbrunnen i badrummet går ofta att öppna i botten eller lyfta upp, så att du kommer åt hårtussar och liknande.
 • Om vattnet rinner undan dåligt kan du använda en vaskrensare och pumpa i bottenventilen på avloppen. Du kan också använda en strumpsticka som hjälpmedel för att rensa ur bottenventilen på tvättstället.
 • För att undvika att förstöra avloppsrören och vår miljö ska du inte använda kaustiksoda i avloppen.
 • För att undvika stopp i avloppen ska du inte spola ner sanitära artiklar i toaletten.

 

Kök

 • För att fläkten ska fungera så bra som möjligt bör du rengöra fläktfiltret minst en gång i månaden. Du kan till exempel lägga det i en långpanna (för ugnen) med hett vatten och diskmedel över natten. Spola sedan ur ordentligt.
 • För att undvika stopp ska du inte hälla kaffesump och matolja i slasken.

 

EL

 • Om strömmen i lägenheten inte fungerar bör du först kontrollera säkringarna i lägenheten innan du felanmäler.
 • Om dina lampor inte lyser bör du kontrollera att kontakten till takbelysningen är rätt inkopplad. Om det finns tre hål kan den vara felvänd. Du bör även kontrollera att glödlamporna och lysrören fungerar. Byt alltid både lysrör och glimtändare innan du felanmäler.
 • För att undvika att miljöfarliga ämnen hamnar i soporna bör du ta med det gamla lysröret och glimtändaren till en återvinningscentral eller miljöstation. Du får inte kasta lysrören i soporna.

 

Lås

 • Om spanjoletterna (fönstervreden) eller låset till balkongdörren är tröga kan du smörja dem själv med smörjmedel som till exempel låsolja.

Har du andra funderingar är du välkommen att kontakta oss eller göra en felanmälan.


Filmer på eget underhåll