Frågor & svar

Varför behöver man en hemförsäkring?

En hemförsäkring skyddar dig som boende och ditt lösöre. Försäkringen täcker skador som kan uppstå vid tex inbrott, brand- och vattenskador. Eftersom du som hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skador som du orsakat på lägenheten är det viktigt med en hemförsäkring.


Vem står för brandvarnare till lägenheten?

Fortinova strävar efter att alla lägenheter skall ha brandvarnare. Årliga tester och byte av batterier står hyresgästen för men brandvarnare finns att hämta på vårt kontor.


Får jag ställa saker i trapphuset/uppgången?

Nej, Alla lösa föremål skall förvaras i lägenheten eller i ert förråd. Trapphusen måste vara tomma ur utrymnings och brandsäkerhetssynpunkt.


Får jag grilla på balkongen?

Nej, detta är ej tillåtet. Alla typer av grillar är förbjudna att använda på sin balkong. Förutom brandrisken kan även röken vara giftig för dina grannar.


Hur säger jag upp min lägenhet?

Vill du säga upp din lägenhet skall detta alltid ske skriftligt. Har ni inte möjlighet att komma till vårt kontor är mail eller brev okej. Uppsägningstiden är alltid tre hela månader. Säger du upp lägenheten den 2/3 så är ditt utflyttsdatum 30/6.

För dödsbo gäller en hel månads uppsägningstid.


Får jag byta lägenhet?

Bytesansökan skall skickas in till Fortinova och godkännas. För att byte skall godkännas måste du varit hyresgäst minst 12 månader och inga betalningsanmärkningar skall finnas. Andra orsaker kan också göra att bytet ej blir godkännt.


Får jag hyra ut i andra hand?

Du som har förstahandskontraktet har enligt hyreslagen rätt till att hyra ut i andra hand men det skall finnas beaktansvärda skäl för detta. Det kan vara studier, arbete på annan ort, militärtjänstgöring, samboboende på prov eller sjukhusvistelse.

En ansökan skickas till fastighetsägaren som sedan godkänner den. Tänk på att du som förstahandshyresgäst har ansvaret för att hyran kommer in i tid och att inga störningar äger rum. Skulle detta missbrukas så mister du förstahandskontraktet och båda tvingas flytta.

En andrahandsuthyrning godkänns bara 6 månader men kan förlängas 6 månader om skäl finns.

En andrahandshyresgäst får aldrig ta över förstahandskontraktet.


Vad gäller om man vill överlåta sin hyresrätt?

För att kunna överlåta sin hyresgäst måste man varit sambo under en viss tid. Vid dödsfall godkänns även kortare tider. Man måste haft ett gemensamt gemensamt och permanent hushåll för att det skall godkännas. Inneboende räcker inte. Det har ingen betydelse om man är släkt utan bara samboskap räknas. Man får inte ta över föräldrars lägenhet och det går inte att testamentera bort en hyresrätt.


När kommer hyresavin?

Hyresavierna skickas ut kvartalsvis. Du får därför tre avier i taget. Avierna skickas ut omkring den 15e i den aktuella månaden. Avierna för januari-mars kommer runt den 15 december.


Jag har tappat min avi, hur får jag en ny?

Har du tappat din avi kan du under ”mina sidor” skriva ut nya alternativt ringer du Fortinova så skickar vi ut nya.


Vad händer om jag inte betalar hyran i tid.

Om din hyra saknas på förfallodagen skickas påminnelse ut med 50:- i påminnelseavgift för bostadslägenheter och 450:- för lokaler. Även om du saknar hyresavi skall hyran betalas enligt ditt hyresavtal. Flera för sent betalda hyror kan leda till uppsägning. Har du problem med att betala hyran kontakta din hyresvärd i god tid.


När sker hyreshöjning?

Hyresförhandlingarna sker i början av året och hyran justeras så fort de är klara. Ibland får man även betala hyreshöjningen retroaktivt från 1 januari.


Vad gör jag om jag blir utelåst?

Om du tappat nyckel eller av någon annan anledning inte kommer in i din lägenhet måste du kontakta en låssmed. Kostnaden för detta betalar du själv till den anlitade firman.


Vilka tv-kanaler ingår i hyran?

Hyresvärden har krav på sig att leverera kanaler så samhällsinformation når ut. Detta innebär att SVT1, SVT2, TV4 skall finnas i din lägenhet. Vill du ha fler kanaler får ett boxer abonnemang införskaffas eller skaffa ett abonnemang via telefonlinje eller fiber. Observera att för att kunna få alla markbundna kanaler via boxer krävs bra mottagning och speciell tv-antenn. Alla hus har inte samma mottagning och antenn och det är därför viktigt att du provar din box och ser att du är nöjd. Annars måste du reklamera ditt köp och lämna tillbaka produkten inom två veckor.


Jag störs av min granne, vad skall jag göra?

I en hyresrätt är man omgiven av grannar och det är viktigt att alla visar hänsyn. Blir du störd ta först kontakt med din granne och påtala problemet. Hjälper inte detta så ta kontakt med din hyresvärd. Om vi får in en störning skickas ett brev om störning ut till hyresgästen och till socialnämnden. Vid upprepade störningar kommer en uppsägning att ske. Den som anmäler en störning måste vara beredd på att vittna om störningen för att det skall hålla i hyresnämnden.


Var förvarar jag min cykel och barnvagn?

Barnvagnar och cyklar skall förvaras i barnvagn/cykel förråd. Man får aldrig ha dessa saker i trapphuset då det påverkar utrymningsvägarna.


Jag vill renovera min lägenhet, vad får jag göra själv?

Du får renovera din egen lägenhet på egen bekostnad. Det är viktigt att renoveringen görs fackmannamässigt och att förändringen är ”normal”, skall passa alla människor. Om man renoverar med speciella tapeter eller färger kan man bli skyldig att återställa när man flyttar ut. Att ändra planlösningen är inte tillåtet utan fastighetsägarens medgivande. Är du osäker på vad som är ”normala” färger eller renovering kontakta din hyresvärd innan du påbörjar förändringen.


Kan jag själv byta el-leverantör?

Ett el abonnemang är något som hör till hyresgästen och kan därför väljas fritt. Glöm inte att säga upp ditt abonnemang när du flyttar från lägenheten.


Hur felanmäler jag en brist i min lägenhet?

Ett fel i din lägenhet anmäls via ”mina sidor” Fortinovas hemsida.

Akuta fel rings in på 0340-592550. Akuta fel innebär att person, husdjur, fastighet eller egendom tar skada om det inte åtgärdas. Vid brand eller inbrott kontaktas 112.


Det är kallt i min lägenhet, varför?

Enligt hyreslagen skall värmen ligga på minst 18 grader. Uppvärmningen styrs av utetemperaturen och vid omställningen vinter/vår och höst/vinter är det svårt att få en jämn temperatur. Håller sig utetemperaturen runt 10-12 grader en längre period finns risk att det kan kännas rått i lägenheten. Fortinova vill hålla en medeltemperatur på ca 20 grader men under vissa väderförhållanden kan temperaturen sjunka något. Skulle du vilja ha en högre boendetemperatur kan du köpa ett elelement för att få upp några grader.


Hur bokar jag tvättid?

Det finns lite olika system i våra olika hus. Antingen bokar man tid med sitt tvättlås eller så skriver man upp sig i kalender. Finns det kalender i tvättstugan får endast en dag bokas åt gången.