Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 december 2019 klockan 10.00 på Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kungsgatan 24 i Varberg. Stämmolokalen öppnar klockan 09.30 för inregistrering. Fika serveras från kl. 09.00. Efter årsstämman kommer det erbjudas lunch för de som så önskar. Vi uppskattar om samtliga aktieägare i samband med anmälan anger om ni har för avsikt att inta lunch.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018/2019 och övrigt beslutsunderlag, inklusive fullständiga förslag från styrelsen, valberedningens förslag samt revisors yttrande kommer hållas tillgängliga hos Fortinova Fastigheter AB (publ), Norrgatan 10, 432 41 Varberg samt skickas vid förfrågan genom brev och/eller e-post till aktieägare senast två veckor före stämman.

Läs hela kallelsen här Pdf-ikon.