Kommuniké från årsstämma 2019 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Den 3 december höll Fortinova Fastigheter AB årsstämma. Totalt närvarade 90 procent av samtliga aktier och 96 procent av rösterna. Fysiskt på plats fyllde vi i stort sett salen Middelgrund med plats för 92 personer. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag. ”Nu blir det fokus under 2020 på att ta bolaget till en marknadsplats vilket blir mycket spännande, kommenterar VD Anders Johansson. Nedan finner Ni lite bilder från årsstämman som traditionsenligt hölls på Varbergs Stadshotell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både kommuniké och den årsberättelse som delades ut vid årsstämman når Ni genom att klicka på bilderna nedan alternativt under fliken Dokument. Vi önskar samtliga en riktigt god jul!