Nyheter

Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 mar 2018 – 31 maj 2018

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det tredje kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 34,6 miljoner (15,7 miljoner). Driftsöverskottet ökade till 21,4 miljoner (10,3). Förvaltningsresultatet blev 10,3 miljoner (5,9). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Företrädesemission övertecknad

Fortinova Fastigheter AB:s nyemission, som stängde den 17 april 2018, tecknades till 111 %, varav 61 % med företrädesrätt och till 39 % utan företrädesrätt. Emissionen tillför bolaget 33,4 MSEK. För mer information, läs pressmeddelandet här. pdf-ico

 

Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 dec 2017 – 28 feb 2018

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det andra kvartalet 2017/2018. Hyresintäkterna uppgick till 19,6 miljoner (14,2). Driftsöverskottet ökade till 12,5 miljoner (9,0). Förvaltningsresultatet blev 5,7 miljoner (3,6). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

 

Fortinova köper för 400 miljoner

Den 15 mars tillträdde Fortinova 16 bostadsfastigheter i Lilla Edets kommun. Bolaget har även skrivit bindande köpekontrakt om att tillträda en bostadsfastighet i Trollhättan i vår. Uthyrningsbar yta i affärerna är drygt 36 000 kvm (där 501 lägenheter utgör ca 89 procent av den totala ytan). Hyresvärdet är 38 Mkr och det åsatta fastighetsvärdet 399 Mkr. Säljare i Lilla Edet/Lödöse är lokala GEKÅ Fastigheter och i Trollhättan förvärvar bolaget av en privatperson. Totalt äger bolaget efter dessa affärer cirka 1300 lägenheter och det totala fastighetsvärdet närmar sig 1,5 Mdr.

Läs pressrelease här.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 sep 2017 – 30 nov 2017

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det första kvartalet 2017/2018. Hyresintäkterna uppgick till 19,4 miljoner (13,4). Driftsöverskottet ökade
till 13,8 miljoner (9,5). Förvaltningsresultatet blev 7,4 miljoner (4,7). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Årsstämma 2017

Delägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 december 2017, klockan 10.00 i Best Western Varberg Stadshotell & Asia Spa. 

Stämmolokalen öppnas kl. 09.30 för inregistrering.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig på www.fortinova.se och har skickats ut till de aktieägare som uppgivit sin post- eller e-postadress.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken senast den 15 december 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 december 2017.

Anmälan ska ske till Fortinova Fastigheter AB (publ) i enlighet med kallelse.

_________________

Varberg i november 2017
Fortinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Fortinova utsågs för andra året i rad till ett av Sveriges Superföretag 2017

Superföretagen 2017

Förra veckan lanserades 2017 års vinnare av Bisnodes och Veckans Affärers Superföretagare där Fortinova är ett av 641 företag som nått upp till de högt uppsatta målen.

Det är trettonde året i rad som de mest högpresterande privata bolagen i svenskt näringsliv koras till Superföretag av affärsinformationsföretaget Bisnode och tidningen Veckans Affärer. Runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in på listan och i år var 641 företag kvalificerade. Ett av årets vinnande företag är Fortinova.

  • Man blir väldigt stolt, det känns fantastiskt. Det är en bekräftelse på att vi gör något rätt. I och med att vi har varit verksamma så kort tid, endast sex år, så känns det extra kul. Det är motiverande för medarbetarna att få en sådan här utmärkelse, säger Anders Johansson. Nu ska vi fira, men sedan blir det näsan ner i skrivbordet igen för att fortsätta framåt.

Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på listan.

  • Vi vill hylla Sveriges hjältar, de som bygger Sverige med jobb och långsiktig värdeökning i näringslivet, säger Pia Törnqvist på Bisnode. Att kunna se och lyfta fram trender och statistik hjälper både enskilda företag men också samhällsutvecklarna att tydligare styra och se resultat av sina satsningar.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Johansson
Tfn: 0340-592550
E-post: anders.johansson@fortinova.se

Om Superföretagen 2017
För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna.

Bisnode identifierar och rankar Sveriges Superföretag utifrån de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 641 företag som kommer med på 2017 års topplista.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation utifrån sex parametrar med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Den är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland såväl större som mindre företag. Bedömningen görs för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som under samma tid dessutom haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode, som tillsammans med Veckans Affärer har presenterat Årets Superföretagare i tretton år.

 

Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 jun 2017 – 31 aug 2017

 

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det sista kvartalet 2017. Hyresintäkterna uppgick till 20,1 miljoner (12,4). Driftsöverskottet ökade
till 15,7 miljoner (8,8). Förvaltningsresultatet blev 7,9 miljoner (4,9). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova gör kompletteringsförvärv i Uddevalla

Fortinova har förvärvat tre hyresfastigheter med 30 lägenheter i Uddevalla. Totalt omfattar byggnaderna 2239 kvadratmeter uthyrningsbar area. Förvärven sker genom bolags- och fastighetsförvärv och säljarna är privatpersoner. Tillträde sker den 6 november 2017.

Fortinovas organisation växer. Nu söker vi en serviceinriktad och ordningsam Receptionist/administrativ assistent

Fortinova är ett onoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Varberg, som strävar efter att bemöta olika kunders efterfrågan på lägenheter och lokaler. Sedan investeringsstarten för fem år sedan har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder.

Fortinova Fastigheters fastighetsbestånd har ett bedömt värde om cirka 1 miljard. Vår ambition är att växa på ett antal attraktiva orter där närhet till kunden ligger i fokus. Trots en expansiv agenda lägger vi stor vikt vid att förvärva fastigheter som har dokumenterade starka kassaflöden och goda möjligheter till värdeökning.

Vi söker

Nu söker vi dig som vill bli Fortinovas ansikte utåt. Du är positiv, ordningsam och tycker om att ha varierade arbetsuppgifter.

Du kommer att ansvara för att ta emot och välkomna besökare i receptionen, svara i telefon, hantera nyckar, administrera felanmälningar, ta hand om post, förbereda konferensrum inför möten och se till att kontoret ser representativt ut. Utöver ansvaret i receptionen har du administrativa arbetsuppgifter, bland annat inköp av kontorsmaterial, kopiering/scanning med mera. Du kommer också vara backup för dina medarbetare vid behov samt vara behjälplig vid olika event som företaget anordnar.

Som person är du flexibel, positiv, serviceinriktad och full av energi. Du ser dig själv som en problemlösare och arbetar strukturerat och noggrant. Du trivs att arbeta självständigt samtidigt som du är en naturlig lagspelare. Hos oss blir du en mycket viktig medarbetare, som alltid är redo att serva såväl kunder som internpersonal på bästa sätt.

Vi tror att du har erfarenhet från reception eller administration. Utbildning eller erfarenhet inom företagsekonomi eller hyresadministration är meriterande.

Välkommen att följa med på den fortsatta resan med vår lilla men kompetenta och resultatdrivna organisation. Vi tror att gemenskap och att ha roligt på jobbet är avgörande för vår framgång. Det skall bli spännande att få en ny kollega här i Varberg!

Välkommen att skicka in din ansökan senast den 8 oktober via Platsbanken -> Ansök här!