Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 juni 2020 klockan 10.00. Klicka på ikonen för att ta del av 1) kallelsen 2) anmälan och formulär för förhandsröstning samt 3) förslag till ny bolagsordning Pdf-ikon.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 2, 1 dec – 29 feb 2020

Fortinova rapporterar högre intäkter och en rekordhög förvaltningsmarginal. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 32,9 mkr (30,7). Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 10,4 miljoner (7,7). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 1, 1 sep – 30 nov 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och det högsta förvaltningsresultat någonsin det första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 33,0 miljoner (30,0 miljoner). Förvaltningsresultatet uppgick till 11,4 miljoner (10,4). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Kommuniké från årsstämma 2019 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Den 3 december höll Fortinova Fastigheter AB årsstämma. Totalt närvarade 90 procent av samtliga aktier och 96 procent av rösterna. Fysiskt på plats fyllde vi i stort sett salen Middelgrund med plats för 92 personer. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag. ”Nu blir det fokus under 2020 på att ta bolaget till en marknadsplats vilket blir mycket spännande, kommenterar VD Anders Johansson. Nedan finner Ni lite bilder från årsstämman som traditionsenligt hölls på Varbergs Stadshotell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både kommuniké och den årsberättelse som delades ut vid årsstämman når Ni genom att klicka på bilderna nedan alternativt under fliken Dokument. Vi önskar samtliga en riktigt god jul!

 

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr. 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 december 2019 klockan 10.00 på Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kungsgatan 24 i Varberg. Stämmolokalen öppnar klockan 09.30 för inregistrering. Fika serveras från kl. 09.00. Efter årsstämman kommer det erbjudas lunch för de som så önskar. Vi uppskattar om samtliga aktieägare i samband med anmälan anger om ni har för avsikt att inta lunch.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018/2019 och övrigt beslutsunderlag, inklusive fullständiga förslag från styrelsen, valberedningens förslag samt revisors yttrande kommer hållas tillgängliga hos Fortinova Fastigheter AB (publ), Norrgatan 10, 432 41 Varberg samt skickas vid förfrågan genom brev och/eller e-post till aktieägare senast två veckor före stämman.

Läs hela kallelsen här Pdf-ikon.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 4, 1 jun – 31 aug 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och något lägre förvaltningsresultat under det fjärde kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 32,4 miljoner (29,6 miljoner). Förvaltningsresultatet uppgick till 11,4 miljoner (11,8). Under räkenskapsåret steg förvaltningsresultatet 13 procent och avkastningen på eget kapital var drygt 12 procent trots en låg belåningsgrad. Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 3, 1 mar 2019 – 31 maj 2019

Fortinova rapporterar lägre intäkter men högre förvaltningsresultat under det tredje kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 32,3 miljoner (34,6 miljoner*). Förvaltningsresultatet ökade med 1 % till 10,3 miljoner (10,3*). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

*Jämförande period påverkas väsentligt av avtalsmässiga villkor avseende tillträde i Lilla Edet 15 mars 2018. Kortfattat påverkades perioden av hyresintäkter och fastighetskostnader av engångskaraktär.

Fortinovas nyemission kraftigt övertecknad

Fortinova Fastigheter AB:s nyemission, som stängde den 15 april 2019, tecknades till 192 %, varav 40 % med företrädesrätt och till 60 % utan företrädesrätt. Emissionen tillför bolaget 47,8 MSEK. Läs mer genom att klicka på ikonen till höger pdf-ico

 

Fortinova Fastigheter AB (publ): Kvartalsrapport 2, 1 dec 2018 – 28 feb 2019

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det andra kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 30,7 miljoner (19,6 miljoner). Förvaltningsresultatet ökade med 36 % till 7,7 miljoner (5,7). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.

 

Fortinova Fastigheter AB (publ): Delårsrapport 1 sep 2018 – 30 nov 2018

Fortinova rapporterar högre intäkter och förvaltningsresultat under det första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 30,0 miljoner (19,4 miljoner). Förvaltningsresultatet ökade med 39 % till 10,4 miljoner (7,5). Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten. Ni finner denna och tidigare rapporter på hemsidan Om Fortinova -> Rapporter.