Riktad nyemission till SEB:s Private Banking kunder

Riktad nyemission till SEB:s Private Banking kunder – Fortinova tar in cirka 70 miljoner kronor inför planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Fortinova Fastigheter AB (publ), ett onoterat fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i västra Sverige, meddelade idag att bolaget har säkrat cirka 70 miljoner kronor i en riktad nyemission inför en planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market inom tolv månader. Likviden från investeringen kommer huvudsakligen att användas till fastighetsförvärv.

Rådgivare
SEB har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare avseende transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Johansson, VD, aj@fortinova.se, kontoret 0340–592552.

Om Fortinova
Fortinova grundades år 2010 och arbetar med långsiktig förvaltning av fastigheter. Bolaget fokuserar på fastigheter med dokumenterade starka kassaflöden och goda möjligheter till värdetillväxt med målsättningen att generera en positiv avkastning över tid oberoende av marknadens utveckling. Sedan starten har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder. Fortinova Fastigheter AB:s fastighetsbestånd har ett bedömt värde om cirka 1,8 miljarder kronor per den 31:a maj.