Årets hyresförhandling

Förhandlingarna om hur hyrorna ska justeras 2023 närmar sig sitt slut. Våra hyresgäster kommer att meddelas när förhandlingarna är klara. Du som hyresgäst kan se dina hyresavier digitalt när du loggar in på Mina sidor

Hyran för varje enskild lägenhet bestäms från början utifrån en värdering som kallas bruksvärdessystemet. Då tas hänsyn till faktorer som lägenhetens kvalitet, vilken utrustning som ingår och fastighetens standard i övrigt. Även läget, till exempel avstånd till busshållplats och service, vägs in i bruksvärdessystemet. Baserat på dessa faktorer ska likvärdiga lägenheter ha lika hyra. Kommande år justeras lägenhetens hyra i relation till olika samhällsekonomiska faktorer.

Fem faktorer som påverkar hyresutvecklingen

• Taxebundna avgifter, så som exempelvis vatten, el, fjärrvärme och sophantering
• Kostnader för förvaltning och underhåll av fastigheten
• Räntekostnadsutvecklingen
• Sveriges ekonomis utveckling i förhållande till befolkningen (BNP per capita.)
• Den generella kostnadsutvecklingen i Sverige med hyresutvecklingen undantagen (KPIF-H)