Gör din röst hörd – hjälp oss att bli ännu bättre!

För att vi på Fortinova ska veta vad vi gör bra – och vad vi kan göra bättre – behöver vi veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende, ditt område och om oss.
Dela med dig av dina åsikter i kundundersökningen som nyligen skickades ut via AktivBo.

Svaren i kundundersökningen används för att utveckla arbetet med Fortinovas fastigheter och service, så att du som hyresgäst hos oss ska vara så nöjd som möjligt. När du deltar i undersökningen kan du alltså också vara med och påverka din boendesituation. Vi är tacksamma om du tar några minuter och svarar på enkäten.

Undersökningen tar upp en rad olika ämnen, som till exempel:

  • Hur nöjd du är med din bostad
  • Hur nöjd du är med fastigheten och utemiljön
  • Vad du tycker om kontakten med vår personal
  • Hur väl serviceanmälan, underhåll och reparationer fungerar
  • Hur du upplever tryggheten i ditt område
  • Om du får all den information som du behöver rörande ditt boende

Vi har tagit hjälp av undersökningsföretaget AktivBo för att genomföra kundundersökningen. AktivBo sammanställer enkäterna och säkerställer att alla svar är anonyma gentemot Fortinova. Om du har frågor som rör enkäten kan du kontakta AktivBo på telefonnummer 08-23 39 85 eller på info@aktivbo.se. Det går förstås också bra att ställa frågor till oss på info@fortinova.se.

Tack för ditt engagemang och för att du väljer att vara hyresgäst hos oss!

Till enkäten