Fortinova tecknar tioårigt hyresavtal med Lugnetkliniken

Fortinova välkomnar Lugnetkliniken till kvarteret Lugnet i Varberg. Lokalerna om 463 kvm ska anpassas för att möta vårdcentralens behov inför starten, som planeras till hösten 2021. I området finns sedan tidigare goda kommunikationsmöjligheter, parkeringar och närhet till service.

– Lugnetkliniken kommer att erbjuda ett komplett vårdutbud med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, personal inom rehabilitering och personal inom psykisk hälsa. Vi vill vara lättillgängliga och erbjuda en fast läkarkontakt. Vårt professionella team står för en trygg och långsiktig vård med ett gott bemötande, säger Lennart Svensson, verksamhetschef på Lugnetkliniken.

– Det har saknats en vårdcentral i de här växande delarna av norra Varberg. Vi är övertygade om att etableringen kommer att tas emot positivt och ser fram emot ett långt och bra samarbete med Lugnetkliniken, säger Richard Jande, kommersiell förvaltare på Fortinova.

Avtalet med Lugnetkliniken löper tio år framåt. I samband med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd och Fortinovas starka uthyrningsgrad stärks ytterligare.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 28 februari 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2,5 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 78 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Jande, kommersiell förvaltare, 0340-59 25 05, rj@fortinova.se

Anders Johansson, verkställande direktör, 0340-59 25 50, aj@fortinova.se

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer