Fortinova tillträder fastigheter för 62 Mkr i Varberg

Fortinova har idag, i enlighet med årsstämmans beslut den 27 januari, tillträtt samtliga aktier i Kasematten Fastighets AB (KFAB). Den preliminära köpeskillingen är 44,6 Mkr och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 61,8 Mkr.

Genom förvärvet tillträds indirekt fastigheterna Varberg Kommerserådet 8 och Varberg Kopparslagaren 2, båda belägna i centrala Varberg. Finansiering av förvärvet vid tillträdet har skett genom egen kassa. Den uthyrningsbara arean uppgår till 2506 kvm och hyresvärdet är 4,3 Mkr. Tillträde ägde rum den 1 april 2021. KFAB ägdes till 50 procent av Fortinovas styrelseledamot och vice verkställande direktör, Anders Valdemarsson, och verkställande direktör, Anders Johansson. Anders Valdemarsson och Anders Johansson är, utöver sina positioner i Bolaget, även största aktieägare i Fortinova sett till antalet röster genom A2F Fastigheter AB.

 


 

Fortinova har sitt huvudkontor i fastigheten Varberg Kommerserådet 8. Utöver sedvanlig avkastning kan Fortinova genom förvärvet råda över sitt eget hyresförhållande och därmed kontrollera investeringar/anpassningar och övriga åtaganden i lokalerna. Nyligen erhöll det idag förvärvade bolaget bygglov som möjliggör en anpassning av ett helt våningsplan för Fortinovas utökade behov av kontorsyta.

 

– Vi ser fram emot att anpassa lokalerna till verksamheten. Vår förhoppning är att kunna flytta in i de nya lokalerna så snart som möjligt, säger VD Anders Johansson.

Rådgivare

Advokatfirman NORDIA har varit rådgivare till Fortinova. Advokatfirman Delphi var legal rådgivare till säljarna. 
 

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 30 november 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 264 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer