Utvecklingsprojekt

Bälgen 1 - Industrimark med strategiskt läge nära E6

VARBERG: Fortinova äger en fastighet med ett starkt läge i Nedregårdens Industriområde, endast cirka 2 km från E6. Nedregårdens Industriområde är beläget cirka 3 km nordost om centrala Varberg och i närområdet finns ett antal stora företagsetableringar. Transportmöjligheterna är mycket goda tack vare närhet till såväl E6 som järnvägsstationen och Varbergs Hamn. Fastighetens tomtareal är 75 596 m² och gällande detaljplan tillåter en största byggnadsarea motsvarande 50 procent av tomtarean. Total maximal takhöjd på byggnad är enligt plan 14 meter. Då fastigheten är bebyggd så har vi uppskattat kvarvarande byggrätt till ca 12 000 BTA. Har du eller någon bekant intresse av att etablera Er så är Ni välkomna att kontakta oss.