Utvecklingsprojekt

Förtäta centrumet med bostadsbebyggelse

VARBERG: Planförslaget möjliggör fortsatt för bostäder med en större och högre byggrätt än den gällande stadsplanen. För Fortinovas fastighet Ekorren 11 föreslås nockhöjden regleras till ca 16 m, vilket i plankartan anges som plushöjder och möjliggör ca 4,5 våningar. Fastigheten ska kunna bebyggas med underjordiskt garage och taket föreslås vara utformat med sadeltak och en minsta takvinkel om 30 procent. Mot innergård kan fastigheten ha takkupor utmed högst 50 % av takfotslängden.