Utvecklingsprojekt

Nya lägenheter i Trönninge

 

VARBERG: Fortinova planerar för utveckling av en tomt uppe på kullen i södra delen av Trönninge. Området är beläget fem kilometer norr om Varberg och har goda förbindelser med kollektivtrafik, bilvägar och ett väl utbyggt cykelnät. I Trönninge finns förskolor, grundskolor, äldreboende och idrottscentrum.

I dagsläget har fastigheten några mindre bostadshus med totalt tio lägenheter. Detaljplanen avser att öka bostadsbebyggelsen för att få plats med fler lägenheter, varav de på över plan kan få storslagen utsikt över Varberg och havet. Dessutom ska en del av det angränsande grönområdet planläggas för att säkerställa tillgång till rekreationsområden i framtiden.

Visionsbild: