Utvecklingsprojekt

Förtätning i Skövde

SKÖVDE: Fortinova utvärderar möjligheten att bebygga sin fastighet i Värsås med ytterligare ca 12 lägenheter. Detaljplanen medger en förtätning om ca 1000 kvm BTA.

Värsås är central tätort för den sydöstra kommundelen där bebyggelsen domineras av villor. Idag bor cirka 570 personer i Värsås tätort. I Värsås glesbygd bor cirka 1 800 personer. I Värsås finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6-12 år). Här finns också livsmedelsbutik och bensinstation. I tätorten ligger en idrottsplats och ett elbelyst motionsspår.