Utvecklingsprojekt

Tjädern 46 - Bostadsrätter i eftertraktade Västra Villastaden

VARBERG: I september 2017 var det inflyttning i de 19 nyproducerade lägenheterna i centrala Kungsbacka. Längst ned en 3D-bild på projektet före innegården bebyggdes och överst en bild efter färdigställande. Vi utvärderar löpande markförvärv för kommande projekt. Om du äger mark för flerbostadshus, radhus, kedjehus eller friliggande villor så är du välkommen att kontakta oss på info@fortinova.se.