Utvecklingsprojekt

Trädgårdsstaden etapp 2

SKÖVDE: I Trädgårdsstadens etapp 2 kommer Fortinova, tillsammans med Jättadalen Förvaltnings AB, samarbeta för att utveckla ett förslag till byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler på fastigheterna Markisen 3 och Uterummet 1. Jättadalen Fastighets AB har som exploatör tilldelats markreservation. Fastigheterna medger byggnation om drygt 150 hyreslägenheter och ca 800 kvm lokaler.

Byggnation bedöms kunna påbörjas under 2023. Kika på filmen nedan för att se det vinnande förslaget i markanvisningen.