Utvecklingsprojekt

Utveckling av "Willys-tomten"

VARBERG: Fortinova äger fastigheten i korsningen Träslövsvägen och Västkustvägen i Varberg, där livsmedelsaffären Willys nu ligger. I framtiden är förhoppningen att kunna bygga sex huskroppar här, varav den högsta blir sju våningar hög. Totalt skulle detta kunna tillföra 168 nya lägenheter med ett attraktivt läge i centrala Varberg.

Än så länge är processen i ett tidigt skede. Fortinova vill ta hänsyn till övriga intressenter i området, så att en nybyggnation lyfter hela den här delen av staden.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Varberg och vi tycker att den här tomten är lämplig för förtätning. Vår vision är ett luftigt kvarter med många grönytor, som tar hänsyn till villabebyggelsen på Tranelyckan. Vi hoppas att vår hyresgäst Willys vill vara med i den här utvecklingen, säger Anders Johansson, vd för Fortinova.