Styrelse

Ole Salsten, f. 1962 (ordförande)

Styrelseordförande i Fortinova sedan 2015.
Ägare till investeringsbolaget Salstenen AB. Grundare av vård- och behandlingskedjan Baggium och friskolekoncernen Praktiska. Styrelseledamot i globala Magine TV. Tidigare styrelseledamot i Eksta Bostads AB samt Kungsbackabostäder AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 1 000 000 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Fredrik Bergmann, f. 1970 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2011.
Entreprenör med många års erfarenhet i ledande befattningar. Tidigare delägare Ekotvätt Bergmanngruppen AB. Flertalet bolagsengagemang.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 818 000 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Anders Valdemarsson, f. 1977 (ledamot, vice vd)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2011.
Grundade Fortinova 2010 och är ansvarig för relationen till bolagets delägare och lett bolagets transaktionsverksamhet. Civilekonom och ingenjör från Högskolan i Jönköping. Anders har många års erfarenhet från B2B försäljning, fastigheter och kapitalförvaltning.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 2 750 000 A-aktier och 1 786 650 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Helena Örnstedt, f. 1970 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2019.
Ekonomichef sedan 2011 på AMM Holding AB, som genom sitt dotterbolag AMM Property AB äger fastigheter, främst bostäder. Tidigare ekonomichef inom Nilson Group-koncernen under många år. Erfarenhet från fastighetsförvärv och förvaltning.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 6 016 B-aktier.

Andra uppdrag

Carl-Johan Carlsson, f. 1974 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2019.
Utbildad jurist med bakgrund inom Investment Banking och corporate finance på HSBC i London. Medgrundare av och tidigare VD på, Eyer Fondkommission. Numera verksam inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning på Sönerna Carlsson Family Office samt ett antal styrelseengagemang.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 87 832 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Anna Weiner Jiffer, f. 1971 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2021.
Utbildad civilingenjör, Väg och vatten vid Chalmers Tekniska Högskola samt har en master i Innovation management and entrepreneurship.
Förflutet som vd i mindre och medelstora start-ups, från patent till internationell försäljning.
Global affärsområdeschef på Ikea, Hållbarhetsansvarig på Ikea med ansvar för hela leverantörskedjan inom textil. Numera verksam inom affärsutveckling och bolagsstyrning på HållbarTillväxt AB samt har ett antal styrelseengagemang.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: Inget innehav.

Andra uppdrag

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer