Styrelse

Ole Salsten, f. 1962 (ordförande)

Styrelseordförande i Fortinova sedan 2015.
Ägare till investeringsbolaget Salstenen AB. Grundare av vård- och behandlingskedjan Baggium och friskolekoncernen Praktiska. Styrelseledamot i globala Magine TV. Tidigare styrelseledamot i Eksta Bostads AB samt Kungsbackabostäder AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 1 159 272 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Fredrik Bergmann, f. 1970 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2011.
Entreprenör med många års erfarenhet i ledande befattningar. Tidigare delägare Ekotvätt Bergmanngruppen AB. Flertalet bolagsengagemang.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 818 000 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Anders Valdemarsson, f. 1977 (ledamot, vice vd)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2011.
Grundade Fortinova 2010 och är ansvarig för relationen till bolagets delägare och lett bolagets transaktionsverksamhet. Civilekonom och ingenjör från Högskolan i Jönköping. Anders har många års erfarenhet från B2B försäljning, fastigheter och kapitalförvaltning.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 2 750 000 A-aktier och 1 786 650 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Helena Örnstedt, f. 1970 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2019.
Ekonomichef sedan 2011 på AMM Holding AB, som genom sitt dotterbolag AMM Property AB äger fastigheter, främst bostäder. Tidigare ekonomichef inom Nilson Group-koncernen under många år. Erfarenhet från fastighetsförvärv och förvaltning.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 6 016 B-aktier.

Andra uppdrag

Carl-Johan Carlsson, f. 1974 (ledamot)

Styrelseledamot i Fortinova sedan 2019.
Utbildad jurist med bakgrund inom Investment Banking och corporate finance på HSBC i London. Medgrundare av och tidigare VD på, Eyer Fondkommission. Numera verksam inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning på Sönerna Carlsson Family Office samt ett antal styrelseengagemang.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande i Fortinova: 35 832 B-aktier, genom bolag.

Andra uppdrag

Investor relations

John Wennevid, CFO 0340-59 25 59 jw@fortinova.se

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer