Faktura på datorskärm

För leverantörer

Fortinova vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du all information du behöver. Med korrekta uppgifter kan vi ta hand om din faktura på ett smidigt sätt och säkerställa att du får din betalning enligt önskat förfallodatum.

Viktig faktureringsinformation

Fortinova önskar i första hand att få e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0 eller PEPPOL BIS Billing 3. Oavsett förutsättningar eller storlek på ditt bolag finns det enkla metoder och tjänster att använda sig av. Om dessa inte passar kan vi även ta emot PDF-faktura eller pappersfaktura. Mer information om hur du skickar e-fakturor, eller i förekommande fall PDF-fakturor eller pappersfakturor, finns längre ned på sidan.

Fakturans utformning

För att vi ska kunna hantera din faktura är det viktigt att den innehåller rätt information.
Om vi får en felaktigt utställd faktura kommer den att returneras. Du som leverantör behöver då skicka en kreditfaktura samt en ny faktura med korrekta uppgifter.
Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor och vill gärna att du använder bankgiro för att underlätta behandlingen. Vårt krav på fakturor följer mervärdesskattelagen samt bokföringslagen.

Fakturera rätt bolag

Alla fastigheter ägs av olika bolag hos Fortinova. När du som leverantör ska fakturera oss är det viktigt att fakturan ställs till rätt bolag. Vi kan på grund av moms- och redovisningsregler inte flytta fakturor mellan bolagen om fel bolag är fakturerat. Därför kommer en felaktigt ställd faktura att returneras. Du behöver då skicka en kreditfaktura samt en ny faktura med korrekta uppgifter.
Fortinova AB bedriver fastighetsförvaltande tjänster och är inte ägare till någon fastighet.

Referenser och märkning

På fakturan ska beställaren hos Fortinova framgå med för- och efternamn. En märkning ska också finnas på samtliga fakturor. Märkningen ska antingen vara ordernummer samt orderns kontosträng, alternativt den kontosträng du har fått av beställaren.

Arbetsorder

Beställningar från Fortinova-bolagen kan göras via ordersystem. Dessa beställningar är märkta med ett arbetsordernummer, som ska vara med som märkning på fakturan. Arbetsordernummer hittar du i beställningen. I förekommande fall ska det även framgå fastighetsbeteckning, objektsnummer eller projektnummer, som erhålles från beställaren.

Checklista fakturainnehåll

• Datum för fakturans utfärdande.
• Säljarens/leverantörens namn, adress, organisations- och momsregistreringsnummer.
• Köparens/beställarens namn, adress, momsregistreringsnummer, om köparen är skattskyldig för köpet (s.k. omvänd skattskyldighet).
• Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art.
• Det datum som varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
• Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats.
• Den eller de momssatser som tillämpats.
• Den moms som ska betalas.
• Rätt faktureringsadress
• Arbetsordernummer enligt order. Om du inte erhållit ordernummer eller andra uppgifter var vänlig och kontakta beställaren.
• Referensperson hos Fortinova.
• Bifoga beställningsorder.

E-fakturor – spara miljö, tid och pengar

Vi önskar i första hand att få e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0 eller PEPPOL BIS Billing 3.
Fortinova använder Tieto Sverige som VAN-leverantör för sina leverantörsfakturor. Om du som leverantör i dag inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor via ditt affärssystem så är det enkelt att komma igång. Här kan du läsa om hur ditt företag enkelt kan skicka e-fakturor till oss.

GLN- och PEPPOL-koder

I den här listan hittar du våra GLN- och PEPPOL-koder. Koden ger en unik identitet för ett företag. Det innebär till exempel att en leveransadress hos en köpare alltid har samma identitet hos alla köparens leverantörer. Ange Tieto Sverige som VAN-operatör.

PDF-faktura
Om du inte har möjlighet att leverera en elektronisk faktura kan du skicka PDF-faktura till faktura@fortinova.se. PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor.
Skicka fakturan i PDF-format, med en PDF per faktura och mejl. Bilagor, som underlag eller arbetsorder, ska vara infogade i samma PDF-fil som fakturan och med fakturan först i filen. Varje PDF-fil måste ha ett unikt namn.
Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller är i felaktigt format returneras.
E-postadressen faktura@fortinova.se tar endast emot fakturor och hanteras helt automatiskt, så inga meddelanden kan lämnas här.
PDF-fakturor hanteras manuellt, varför hanteringstiden blir längre.

Pappersfaktura
Om du varken har möjlighet att skicka elektronisk faktura eller PDF-faktura adresseras fakturan till mottagarens postadress enligt följande:

Bolagsnamn
C/O Fortinova AB
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Pappersfakturor hanteras manuellt, varför hanteringstiden blir längre.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår ekonomiavdelning.
E-post: ekonomi@fortinova.se
Telefon: 0340-50 09 71