Hållbarhet

Fortinova ska vara en trygg aktör på hyresmarknaden i västra Sverige. Vi kan påverka framtiden genom vår verksamhet och har därför hållbarhet som en integrerad del i affärstänk och dagligt arbete. Vi ska hela tiden bli bättre, som hyresvärd, arbetsgivare och samhällsaktör.

Fortinovas hållbarhetsarbete

Fortinovas huvuduppdrag är att erbjuda sunda bostäder och lokaler, med hållbara hyresnivåer, på efterfrågade orter i vår region. Hållbart företagande innebär att lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och berör alla delar av organisationen.

Vår verksamhet ska bedrivas med ekonomisk stabilitet och god lönsamhetsutveckling. Kvalitetsarbetet präglas av ett tydligt kundfokus, eftersom nöjda hyresgäster är grunden för vår framgång. Genom sponsring och andra lokala engagemang har vi dessutom möjlighet att påverka hela samhällsutvecklingen positivt i de områden där vi verkar. På så sätt blir det positivt för alla när Fortinova är fastighetsägare på orten.

Allt Fortinovas arbete ska utföras med minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen. Vi betraktar tillämpliga lagar och föreskrifter samt internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö som miniminivåer. Vi ska upprätthålla långsiktiga relationer med företagets intressenter och ha en hög affärsmoral i verksamheten. Vi tar avstånd från all form av korruption och vi förväntar oss att våra leverantörer delar våra värderingar.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbete är en självklar del i Fortinovas arbete och genomsyrar allt vi gör. Välkommen att ta del av vår Hållbarhetsrapport som ingår i Årsredovisningen för 2021/2022.

Läs mer

Visselblåsare

Om du har information om missförhållanden inom eller i anknytning till Fortinovas verksamhet, som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Fortinovas policys, kan du använda vårt visselblåsarsystem. Du är garanterad anonymitet.

Läs mer

FN:s globala hållbarhetsmål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala hållbarhetsmål inom de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som länderna ska arbeta efter. Syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Fortinova har prioriterat tio globala mål, där vi tror att vi kan göra störst skillnad för framtiden. Inom dessa arbetar vi på olika sätt för att bidra till att målen nås.