Om oss

Fortinova förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter på några av västra Sveriges mest attraktiva platser att bo, arbeta och leva på.
Vi värnar om hyresrätten som boendeform. Genom att erbjuda både bostäder och lokaler bidrar vi till att skapa levande och trygga samhällen. Vi förvaltar våra hyresgästers hem och drömmar, och skapar utrymme för dem att växa, så att vi kan växa med dem.

Affärsidé

Fortinova förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter på tillväxtorter i västra Sverige

Vision

Fortinova ska vara västra Sveriges mest framstående bostadsfastighetsbolag

Värdegrund

Fortinovas värdegrund utgår från våra fyra värdeord, Enkelhet, Närhet, Hjärta och Mod. Värdegrunden är en viktig utgångspunkt för allt vårt arbete och för hur bemöter varandra, våra samarbetspartners och våra kunder.

Enkelhet

Vi är entreprenörsdrivna, har öppna dörrar och en platt organisation med högt i tak. Alla medarbetare har del i Fortinovas framgång.

Närhet

Till varandra, våra hyresgäster, föreningslivet, näringslivet och till kommunerna. Fortinova ska ta vara på möjligheter att påverka för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Hjärta

Vi ska vara ärliga och visa omtanke för att bygga långsiktiga förtroenden. Vi bryr oss om våra medmänniskor och vi håller vad vi lovar.

Mod

Vi vågar gå vår egen väg. Vi vet vad vi vill och vi ser till att det händer. Vi vågar ta för oss och drivs av ambitionen att bli bäst på det vi gör.

 

Strategi

Fortinovas strategi är långsiktig förvaltning av bostadsfastigheter genom förvärv, utveckling och fastighetsförvaltning. Fokus ligger på tillgångar med dokumenterade starka kassaflöden med målsättningen att generera en positiv avkastning över tid oberoende av marknadens utveckling. Fortinovas strategi består av följande:

  • Långsiktig förvaltning av bostäder genom förvärv, utveckling och egen förvaltning.
  • Fortsätta utveckla bostadsfastigheter i växande kommuner i västra Sverige och att ha starka relationer till hyresgäster och lokala organisationer.
  • Utveckla våra fastigheter genom värdeskapande förbättringar, till exempel nybyggnation, renoveringar och uppgradering Pluslägenheter.
  • Fortsätta ha hållbarhet som en integrerad del av verksamheten genom Fortinovas tre hörnstenar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 

Framtiden

Fortinova ska fortsätta förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på befintliga och nya tillväxtorter i västra Sverige. Vi är en ansvarsfull fastighetsägare, som bidrar till att bygga starka, trygga och inkluderande samhällen där vi är verksamma.

Organisation

Fortinovas ledning består i dag av vd Anders Johansson, vvd och transaktionsansvarig Anders Valdemarsson, HR-chef Lena Leffler, förvaltningschef Hans-Emil Lundquist och CFO John Wennevid. Huvudkontoret ligger i Varberg men vi bedriver också egen förvaltning i Göteborg, Lilla Edet, Skövde och Uddevalla.

Fortinova – bakgrund och utveckling

I dag är Fortinova en etablerad aktör på hyresmarknaden i västra Sverige, men bolaget är fortfarande ungt. Grundarna, Anders Johansson och Anders Valdemarsson, gjorde verklighet av sin affärsidé och drog igång verksamheten så sent som 2010.

– Under den första tiden körde vi runt i en lånad bil och presenterade våra idéer för kontakter som vi hade genom olika nätverk. Det blev många kanellängder, om man säger så. Vi utgick från att varje nej skulle vara ett steg närmare ett ja, men faktum är att vi fick ihop kapital snabbare än vi hade förväntat oss, berättar Anders Johansson, vd på Fortinova.

Läs mer

Fortinova som investering

Fortinova förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder på attraktiva tillväxtorter i västra Sverige.

Läs mer

Hållbarhet

Fortinova fortsätter vässa hållbarhetsarbetet för att bli bättre, som hyresvärd och samhällsaktör.

Läs mer