Fortinova som investering

En investering i Fortinova är en investering i bostadsfastigheter i attraktiva tillväxtkommuner i västra Sverige. Oavsett ekonomisk utveckling behöver människor någonstans att bo. För investerare betyder detta säkerhet, förutsägbarhet och bra utvecklingsmöjligheter. Vår vision är att bli Västsveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden.

Affärsidé

Fortinova förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter på tillväxtorter i västra Sverige

Vision

Fortinova ska vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden

Finansiella mål

Fortinovas målsättning är fortsatt tillväxt med krav på lönsamhet och positiva kassaflöden.

Nettobelåningsgraden ska över tid uppgå till 55–65 procent
Räntetäckningsgraden ska över tid överstiga 250 procent
Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga 10 procent

55 till 65
% nettobelåningsgrad
>250
% ränteteckningsgrad
>10
% avkastning på eget kapital

Fortinovas strategi

Med ett stort nätverk och lokal kunskap i västra Sverige är möjligheterna till fortsatt expansion stora för Fortinova, både på befintliga orter och i nya tillväxtkommuner i regionen där det råder bostadsbrist och en stor efterfrågan på hyreslägenheter.

Fortinovas strategi är långsiktig förvaltning av bostadsfastigheter genom förvärv, utveckling och fastighetsförvaltning. Fokus ligger på tillgångar med dokumenterade starka kassaflöden med målsättningen att generera en positiv avkastning över tid oberoende av marknadens utveckling. Fortinovas strategi består av följande:

  • Långsiktig förvaltning av bostäder genom förvärv, utveckling och egen förvaltning
  • Fortsätta utveckla bostadsfastigheter i växande kommuner i västra Sverige genom att bibehålla starka relationer till hyresgäster och lokala organisationer
  • Utveckla befintlig fastighetsportfölj genom värdeskapande förbättringar såsom projektutveckling och Pluslägenheter
  • Fortsätta ha hållbarhet som en integrerad del av verksamheten genom Fortinovas tre hörnstenar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Senaste rapporten

Fortinova står stabilt i utmanande tider. Oavsett hur samhällsekonomin ser ut efter pandemin behövs bostäder.

Läs mer

Finansiell kalender

Fortinovas vision är att bli västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden.

Läs mer

Investor relations

John Wennevid, CFO 0340-59 25 59 jw@fortinova.se

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer