Visselblåsare

Fortinovas verksamhet ska bedrivas med höga krav på etik och moral, både inom företaget och i förhållande till våra hyresgäster, investerare, samarbetspartners, vår miljö och det samhälle vi lever och verkar i. Därför är det viktigt för oss att eventuella oegentligheter, som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Om du har information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Fortinovas policys, kan du använda vårt visselblåsarsystem. Din rapport tas emot och hanteras av en extern aktör och du är garanterad total anonymitet.

Fortinovas använder Whistlelink, som är ett säkert visselblåsarsystem. Genom Whistlelink kan dessutom visselblåsaren och vi som företag kommunicera anonymt vid behov. Följ länken för att läsa mer eller för att göra en anmälan.

Whistlelink

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer