Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman ordförande vid årsstämman, val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och arvoden till dessa samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts. Inför årsstämman 2024 består valberedningen i Fortinova av:

Patrik Jönsson (SEB Investment Management)
Ledamot

Anders Johansson (A2F Fastigheter AB)
Ledamot

Nils Hast (Odin Fonder)
Ledamot

 

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Fortinova
att: valberedningens ordförande
Norrgatan 10
432 41 Varberg

info@fortinova.se

Läs mer

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer