Revisor

KPMG AB

Bolagets revisorer väljs av årsstämman för tiden intill det att nästa årsstämma hållits i bolaget.

Fortinovas ordinarie revisor är för närvarande:

KPMG AB
Norra Hamngatan 22,
404 39 Göteborg

Henrik Blom är huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer