Finansiell kalender

Kommande händelser

Byte av räkenskapsår

På extra bolagsstämma den 15 augusti 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår. Fortinovas innevarande räkenskapsår förlängs därmed fram till 31 december 2022. 

Beslutet påverkar bolaget finansiella rapportering enligt följande: 

  • Innevarande räkenskapsår förlängs och kommer därmed omfatta 16 månader. Årsredovisning avlämnas därmed för perioden september 2021 – december 2022.
  • Delårsrapport för perioden juni–augusti (Delårsrapport Q4) avlämnas enligt tidigare plan. 
  • Delårsrapport för perioden juli–september, avlämnas då Nasdaqs regelverk inte tillåter längre rapporteringsperioder än 3 månader samt för att harmonisera delårsperioderna till kalenderår. 
  • Bokslutskommuniké avlämnas för perioden oktober – december 2022. 

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer