Finansiell kalender

Kommande händelser

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Fortinova som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Händelse Datum Kommentar
Delårsrapport Q1 2021/22 19 januari 2022 kl 08:00 Tyst period 18 december -18 januari
Delårsrapport Q2 2021/22 12 april 2022 kl 08:00 Tyst period 11 mars - 11 april
Delårsrapport Q3 2021/22 6 juli 2022 kl 08:00 Tyst period 12 juni - 12 juli
Delårsrapport Q4 2021/22 (juni - augusti) 13 oktober 2022 kl 08:00 Tyst period 12 september - 12 oktober
Delårsrapport Q5 2021/22 (juli-september) 29 november 2022 kl 08:00 Tyst period 30 oktober - 28 november
Bokslutskommuniké 2021/22 (oktober-december) 24 februari 2023 kl 08:00 Tyst period 25 januari - 23 februari

Byte av räkenskapsår

På extra bolagsstämma den 15 augusti 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår. Fortinovas innevarande räkenskapsår förlängs därmed fram till 31 december 2022. 

Beslutet påverkar bolaget finansiella rapportering enligt följande: 

  • Innevarande räkenskapsår förlängs och kommer därmed omfatta 16 månader. Årsredovisning avlämnas därmed för perioden september 2021 – december 2022.
  • Delårsrapport för perioden juni–augusti (Delårsrapport Q4) avlämnas enligt tidigare plan. 
  • Delårsrapport för perioden juli–september, avlämnas då Nasdaqs regelverk inte tillåter längre rapporteringsperioder än 3 månader samt för att harmonisera delårsperioderna till kalenderår. 
  • Bokslutskommuniké avlämnas för perioden oktober – december 2022. 

Investor relations

John Wennevid, CFO 0340-59 25 59 jw@fortinova.se

Prenumerera

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Fortinova.

Skicka
När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer