Hyresgäst hos oss A – Ö

Här har vi samlat svar på alla vanliga frågor som vi brukar få. Om du inte hittar informationen du söker är du välkommen att kontakta kundtjänst.

A

Akuta fel

Fel som inte kan vänta till nästa vardag utan måste åtgärdas omedelbart, till exempel en vattenläcka som kan skada huset, ska rapporteras på telefonnummer 0340-59 25 50, oavsett tid på dygnet. Följ knappvalen.

Icke akuta fel ska serviceanmälas via Mina sidor och kommer att åtgärdas under kontorstid.

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö, ring genast 112.

Andrahandsuthyrning

Du får inte lov att hyra ut din lägenhet utan Fortinovas medgivande. Mer information hittar du här.

Autogiro

Genom att ge ditt medgivande till Fortinova att vi får dra hyran direkt från ditt konto varje månad, så kallat autogiro, minskar du risken att missa en inbetalning. Du kan ladda ned blankett för autogiro här.

En annan smidig metod för inbetalning av hyra är att använda E-faktura, som du kan läsa om längre ned på sidan. När du har autogiro eller E-faktura slipper du avgiften på 50 kronor i månaden, som gäller för pappers-avi (ej företag).

Observera att nyligen registrerad ansökan om autogiro eller E-faktura först gäller vid nästa avisering.

Avi

Om du har tappat bort din hyresavi kan du skriva ut en ny via Mina sidor. Det är alltid ditt ansvar som hyresgäst att betala hyran i tid, oavsett om avin har kommit bort. Du kan förenkla för dig själv genom att skaffa autogiro eller E-faktura, som du kan läsa mer om under respektive rubrik på den här sidan.

För pappersavi tillkommer en avgift på 50 kronor varje månad (gäller ej företag), en utgift som du slipper om du använder autogiro eller E-faktura.

B

Balkong

Du har ansvar för skötseln av din balkong/uteplats. Häng balkonglådor på insidan.

Bredband

Vi erbjuder Telias öppna fibernät i de flesta av våra fastigheter, undantaget några få där vi väntar på att gamla avtal ska löpa ut. Ett öppet nät innebär att du som kund själv får välja bland olika tjänsteleverantörer. Mer information hittar du på bredbandswebben.se.

D

Diskmaskin, installation

Om du vill installera diskmaskin eller tvättmaskin i din lägenhet måste du först få Fortinovas godkännande. Fyll i en ansökan och skicka till oss per post. Din lägenhets objektsnummer hittar du på din hyresavi under Mina sidor. Observera att alla installationer måste ske fackmannamässigt och av behörig personal.

Den dag du flyttar ut ska lägenheten återställas, såvida inte inflyttande hyresgäst vill ta över maskinen och ansvaret för den. Den nya hyresgästen ska i så fall skriva under en särskild blankett för övertagande av ansvarsförbindelse.

Dödsfall och dödsbo

Vid dödsfall kan hyresavtalet sägas upp vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, om uppsägningen görs inom en månad efter det att dödsfallet inträffade.

Vid uppsägning senare än en månad efter dödsfallet gäller tre kalendermånaders uppsägning.

Dödsboet, vanligen efterlevande maka, make, registrerad partner eller barn till den avlidne, har rätt att säga upp hyreskontraktet. Information om släktskap, dödsfallsintyg samt uppgifter om dödsboets kontaktperson ska bifogas uppsägningen. Om det finns flera dödsbodelägare ska dessa lämna fullmakt för uppsägningen.

E

E-faktura

Du kan välja att betala din hyra med E-faktura via din internetbank. Sök efter ”Fortinova”, oavsett i vilken fastighet du bor. Ett annat alternativ som förenklar dina hyresinbetalningar är autogiro. När du har autogiro eller E-faktura slipper du avgiften på 50 kronor i månaden, som gäller för pappers-avi (ej företag).

Observera att nyligen registrerad ansökan om E-faktura eller autogiro först gäller vid nästa avisering.

Elabonnemang

Ta reda på vem som äger nätet i ditt område här.

Du väljer själv elleverantör och du kan enkelt byta genom att teckna avtal med en annan leverantör. Vi rekommenderar att du väljer en leverantör som erbjuder el enbart från förnybara energikällor. Glöm inte att avsluta ditt gamla elabonnemang.

Eftersom du behöver ett avtal för elnätet och ett för hushållselen kan du få två elräkningar.

Elbil

Elbilar får endast laddas vid särskilda laddstolpar som är avsedda för ändamålet.

Vid några av våra parkeringsplatser finns vanliga eluttag, som alltså INTE får användas till elbilar eller elhybrider.

Vanliga eluttag är inte gjorda för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning innebär och utgör därför en brandrisk vid användning. För att en försäkring ska gälla måste säkerhetsföreskrifterna ha följts. Det innebär att försäkringen sannolikt inte täcker en brand som uppstår på grund av felaktig elbilsladdning.

Energitips

Med små och enkla medel kan energiåtgången i din lägenhet minska. Du gör både din egen ekonomi och klimatet en tjänst. Tillsammans kan vi göra en stor skillnad för framtiden.

– Var sparsam med varmvatten. Serviceanmäl droppande kranar. Diska inte under rinnande vatten, duscha rimligt länge. Fyll alltid tvättmaskinen och ha en så låg temperatur som möjligt.

– Stäng av tv, dator och annan elektronik helt när du inte använder dem. Annars drar de onödig el i standby-läge.

– Använd LED-lampor. Släck ljuset efter dig, använd gärna ljus- eller rörelsesensorer.

– Vädra snabbt med korsdrag, i stället för att låta fönster stå på glänt.

– Använd vattenkokare och mikrovågsugn hellre än spisplattor och vanlig ugn. Se till att kastrullerna har plan botten, använd lock när det är möjligt. Frosta av frysen regelbundet, tina fryst mat i kylen över natten. Lagom temperatur i frysen är minus 18 grader, i kylen bör du ha 4–5 grader.

F

Fest

Grundregeln är att man aldrig får störa sina grannar, men om man har goda relationer brukar de flesta ha överseende med fester då och då. Berätta för dina grannar om du planerar att ha fest. Säg vilken tid du räknar med att festen ska vara slut och det ska vara tyst i huset. Om grannarna godkänner detta ska du ge dem dina kontaktuppgifter så att de kan höra av sig om de blir störda. Be dina gäster att vara tysta i trappuppgången och utanför huset när de går hem. För mer information, se Fortinovas trivselregler.

Flytt

Under ”Blanketter och dokument” hittar du all information samt blanketter att fylla i, som du behöver om att flytta till och från Fortinova.

Inflyttningsinformation

Utflyttningsinformation

Förråd

Du som har ett förråd har ansvar för skötsel av det.

Fortinova har ibland extra förråd att hyra ut. Du hittar dessa under våra lediga lokaler.

G

GDPR

När du hyr av Fortinova, är bostadssökande, samarbetar med oss, blir anställd av oss eller är aktieägare hos oss, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Dataskyddsförordningen finns för att skydda dig, så att dina personuppgifter inte används på fel sätt. Personuppgifter hanteras så länge det är nödvändigt för att kunna fullfölja uppdrag och avtal eller uppfylla lagkrav. Sedan raderar vi dem. Skyddade personuppgifter (skyddad identitet) hanteras enligt särskilda rutiner. Läs mer här.

Grill

Grilla med förstånd och ta hänsyn till grannar, så att de inte störs av rök och matos. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att grilla på balkonger och altaner. Du som grillar har ansvar för att städa efteråt.

H

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss förbinder du dig att ha en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. En hemförsäkring täcker mer än bara dina saker, till exempel om du skulle råka orsaka en vattenskada eller eldsvåda i huset där du bor.

Husdjur

Du som ägare är ansvarig för dina husdjur. Se till att de inte förorenar de gemensamma utrymmena, utomhus och inomhus. Hundar ska vara kopplade när de vistas i och kring husen. Skällande hundar kan räknas som en allvarlig störning. Kattägaren är ansvarig för sin katt även om den släpps ut. Katter får inte vara lösa i trapphus.

Huskurage

Vi uppmanar alla våra hyresgäster till Huskurage, att våga agera om det är bråk hos grannen. Ring på dörrklockan för att markera att du hör vad som pågår. Vid akuta situationer, eller om barn är närvarande vid ett allvarligt bråk, ska du ringa polisen på 112.

Du ska alltid göra en orosanmälan om du misstänker att barn far illa i sin hemmiljö – det är du skyldig till enligt lag. Du kan välja att vara anonym. Följ länk för att läsa mer och göra en orosanmälning i rätt kommun. Bollebygd Falkenberg Göteborg Kungsbacka Lilla Edet Trollhättan Uddevalla Varberg

Om du bor i en kommun som inte står listad här, prova att googla Orosanmälan X-stad (rätt ortnamn).

Hyreshöjning

Hyresförhandlingar sker årligen. Som hyresgäst får du information om när det är dags, både inför förhandling, höjning och eventuell retroaktiv debitering.

Hyresinbetalning

Om du inte betalar din hyra i tid går ärendet efter några dagar direkt till Colligent inkasso vilket medför extra avgifter. Du får alltså inte någon påminnelse från oss först. När hyran har gått till inkasso ska all betalning och kontakt ske via dem. Upprepade sena hyresinbetalningar kan leda till uppsägning av ditt hyreskontrakt.

K

Kontaktuppgifter

Har du nytt telefonnummer eller e-post är det viktigt att du ändrar på Mina sidor, så att vi kan komma i kontakt med dig om vi behöver det.

Kundtjänst

Vi på Fortinova vill göra det så lätt för dig som möjligt att få svar på dina frågor. Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig till kundtjänst.

Källsortering

Alla ska källsortera enligt lag, men förutsättningarna varierar från kommun till kommun. Fortinova försöker alltid erbjuda så bra källsortering som möjligt i soprummen. Transportera farligt avfall och grovsopor till närmaste återvinningscentral. I vissa kommuner hör ett ÅVC-kort till lägenheten. Kontakta kundtjänst om du behöver ett ÅVC-kort.

Hur sorterar du sopor på rätt sätt? Se filmen.

L

Ladda elbil

Elbilar får endast laddas vid särskilda laddstolpar som är avsedda för ändamålet.

Vid några av våra parkeringsplatser finns vanliga eluttag, som alltså INTE får användas till elbilar eller elhybrider.

Vanliga eluttag är inte gjorda för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning innebär och utgör därför en brandrisk vid användning. För att en försäkring ska gälla måste säkerhetsföreskrifterna ha följts. Det innebär att försäkringen sannolikt inte täcker en brand som uppstår på grund av felaktig elbilsladdning.

Ljudnivå

Visa hänsyn till dina grannar under alla tider på dygnet. Det är särskilt viktigt att inte spela hög musik, borra eller på andra sätt göra höga ljud mellan klockan 22.00 på kvällen och 7.00 på morgonen. Om det är bråk hos grannen, visa huskurage.

Lägenhetsbyte

Läs här om vad som gäller om du vill byta lägenhet med någon annan.

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har två sorters nummer: lägenhetsnummer, ett nationellt register som bland annat används i folkbokföringen, och Fortinovas objektnummer, som vi använder för att hitta rätt i våra fastigheter och fastighetssystem.

Enklaste sätet att ta reda på lägenhetsnummer och objektsnummer är att kika på en hyresavi, till exempel via Mina sidor.

Lägenhetsskötsel

Som hyresgäst är du skyldig att vårda och ta hand om din lägenhet. Om något inte fungerar som det ska anmäler du det via Mina sidor.

Du kan bli skyldig att betala ”onormalt slitage” den dagen du flyttar ut. Du får inte bygga om, sätta upp balkongskydd, spaljé, staket, markis, parabolantenn eller liknande utan Fortinovas medgivande.

M

Mata djur

Mata inte fåglar och andra djur från balkonger eller utanför huset, eftersom det kan locka skadedjur.

N

Nycklar

Extranycklar beställs av Fortinova och betalas av dig.

Om du blir utelåst måste du själv kontakta och bekosta låssmed. Det är en god idé att förvara en extranyckel hos en granne eller vän som bor i närheten. Borttappad eller stulen nyckel ska serviceanmälas och kan leda till låsbyte.

Nyhetsbrev

Fortinovas nyhetsbrev utkommer två gånger per år. Här kan du läsa tidigare utkomna nyhetsbrev.

O

Objektsnummer

Alla lägenheter har två sorters nummer: Fortinovas objektnummer, som vi använder för att hitta rätt i våra fastigheter och fastighetssystem, och lägenhetsnummer, ett nationellt register som bland annat används i folkbokföringen.

Enklaste sätet att ta reda på objektsnummer och lägenhetsnummer är att kika på en hyresavi, till exempel via Mina sidor.

Orosanmälan

Du ska alltid göra en orosanmälan om du misstänker att barn far illa i sin hemmiljö – det är en lagstadgad skyldighet. Du kan välja att vara anonym. Läs mer och gör orosanmälan i rätt kommun. Bollebygd Falkenberg Göteborg Kungsbacka Lilla Edet Trollhättan Uddevalla Varberg

P

Pool

Vi tillåter poolstorlekar upp till 500 liter vatten. Poolkanten får max vara 20 cm hög och poolen måste stå på mark som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter. Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka. Tänk på säkerheten!

R

Renovering

Fortinova erbjuder uppgradering till Pluslägenhet, vilket innebär att din lägenhet renoveras grundligt och får nybyggnadsstandard.

Om du föredrar att renovera själv sker det på din egen bekostnad. Renoveringen ska vara professionell och förändringen ska vara ”normal”. Om du väljer ovanliga tapeter, färger eller annat som avviker, eller om renoveringen inte är ordentligt utförd, kan du bli skyldig att återställa i samband med utflyttning. Planlösningen får inte ändras utan Fortinovas medgivande.

Om du önskar en bedömning gällande renovering av din lägenhet, vänligen kontakta kundtjänst eller gör en serviceanmälan.

Rökning

Rökning är inte tillåten i husens gemensamma utrymmen, som trappuppgångar och tvättstugor. 2019 skärptes lagen kring rökning på allmänna platser, vilket innebär rökförbud på bland annat lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Ta också hänsyn om du röker på balkongen eller på andra platser utomhus, så att röken inte stör grannarna. Tänk också på att cigarettrök kan spridas i huset via köksfläkt och ventilationssystem.

Om du röker i din lägenhet och lukten sätter sig i väggarna får du bekosta sanering den dag då du flyttar ut.

S

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet eller i huset där du bor ska du kontakta Länsförsäkringars skadedjursservice på telefonnummer 0101–729 729.
Säg att du är hyresgäst hos Fortinova och uppge din adress samt dina kontaktuppgifter.

I normala fall bekostas sanering av fastighetsägaren.

Skyddsrum

Flera av våra fastigheter innehåller skyddsrum, var de finns hittar du på MSB:s interaktiva karta.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Vid höjd beredskap ska samtliga skyddsrum iordningställas och vara redo för användande inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare som ska göra det möjligt att kunna komma in och nyttja skyddsrummet. Vid larm beger man sig som civilperson till närmaste skyddsrum. Man tillhör alltså inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Du kan läsa mer om hur du förbereder dig för en kris på krisinformation.se och i MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”.

På MSB:s hemsida hittar du även frågor och svar om skyddsrum.

Snö och is

Fortinova ansvarar i de flesta fallen för att skotta snö och bekämpa halka kring våra fastigheter – om inte annat är specificerat i hyresavtalet. Så snart snön har lagt sig går vi ut och börjar röja, men eftersom vi har många hus kan det dröja innan vi är klara. Vi ber om förståelse för att vi inte kan jobba överallt samtidigt och uppmanar våra hyresgäster att ta det försiktigt under tiden.

Om något oförutsett uppstår vid din fastighet på grund av vädret, till exempel plötslig blixthalka eller farliga istappar, ber vi dig serviceanmäla det så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss hjälpa dig!

Stopp i avloppet

Rensa själv i första hand. Om det inte hjälper ska du göra en Serviceanmälan via Mina sidor. Endast toalettpapper får spolas ner i din toalett. Våtservetter, mensskydd, matolja, kattsand, snus och cigarettfimpar ska läggas i brännbart restavfall. Mediciner ska lämnas in till apotek.

Studsmatta

Studsmatta får sättas upp på egen inhägnad uteplats. Du är då själv ansvarig för utrustningen och säkerheten.

Störning

Ta alltid hänsyn till dina grannar och var extra noga mellan kl 22.00 och 07.00. Om du blir störd av din granne, försök i första hand ta kontakt och hitta en lösning. Om det inte hjälper ska du göra en serviceanmälan. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av lägenhetskontrakt. Om det är bråk hos grannen, visa huskurage.

Svartmögel

Små svarta prickar, som till exempel kan komma i badrummet eller kring fönster. För att undvika svartmögel ska du hålla rent och låt luftventilerna vara öppna. Låt badrumsdörren stå på glänt medan ytorna torkar efter dusch.

T

Tavlor

För lättare upphängningar är det sällan nödvändigt att borra i väggen. I gipsväggar räcker det med att slå i en spik snett nedåt. För betongväggar kan du använda en plastkrok som fästs med tre eller fyra tunna spikar. När du undviker att borra i väggarna blir det också mindre att återställa den dagen då du flyttar ut.

Temperatur

Enligt hyreslagen skall inomhusvärmen ligga på minst 18 grader. I Fortinovas lägenheter ska temperaturen ligga kring 20 grader, mätt mitt i rummet. Uppvärmningen i våra hus styrs av utetemperaturen. Vid väderomslag kan temperaturen sjunka lite under några dagar.

Trapphus

Trapphus är, liksom källar- och vindsgångar, utrymningsväg vid till exempel brand och ska därför alltid vara fria från cyklar, barnvagnar och liknande.

Observera också att inga lösa husdjur får vistats i trapphus. Entrédörren får inte ställs upp utan ska alltid vara stängd.

Tvättmaskin, installation

Om du vill installera diskmaskin eller tvättmaskin i din lägenhet måste du först få Fortinovas godkännande. Fyll i en ansökan och skicka till oss per post. Din lägenhets objektsnummer hittar du på din hyresavi under Mina sidor. Observera att alla installationer måste ske fackmannamässigt och av behörig personal.

Den dag du flyttar ut ska lägenheten återställas, såvida inte inflyttande hyresgäst vill ta över maskinen och ansvaret för den. Den nya hyresgästen ska i så fall skriva under en särskild blankett för övertagande av ansvarsförbindelse.

Tvättstuga

Information om hur tvättid bokas finns i respektive fastighet. Följ ordningsreglerna som finns uppsatta och håll rent efter dig.

U

Uppsägning

Se ditt hyreskontrakt för information om uppsägningstid. I normalfallet gäller tre kalendermånader, det vill säga tre månader från nästkommande månadsskifte. Undantag kan göras vid dödsfall, då en kalendermånad efter det att informationen har nått Fortinova, erbjuds.

Uppsägning sker genom brev eller mejl. Alla som står på kontraktet måste skriva under uppsägningen. Mer information och blanketter hittar du här.

Uteplats

Du som hyresgäst med uteplats ansvarar själv för skötsel av gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar och egna staket. Du bör ta hänsyn till följande:

  • Gräset ska inte vara högre än åtta cm och bör under växtsäsong klippas en gång per vecka.
  • Rabatter ska hållas fria från ogräs, även ev häckar ut eller insida.
  • Ogräs mellan plattorna på uteplatsen ska tas bort. Rensa mesta möjliga, döda resten miljövänligt med kokande vatten upprepade gånger.
  • Häckar ska klippas minst en gång per år. Kom överens med grannen om hur ni löser avgränsningar mellan era uteplatser. Maxhöjd på häckar i ett bostadsområde är 160 cm.

Efterföljs inte detta och Fortinova måste åtgärda kommer du som ansvarig hyresgäst att debiteras för arbetet.

Å

ÅVC-kort

I flera av de kommuner där Fortinova äger hus hör ett återvinningskort till varje lägenhet. Kortet ger dig rätt att lämna grovavfall och farligt avfall med mera på återvinningscentral. Kontakta kundtjänst om du behöver ett ÅVC-kort.