Fortinovafonden

Fortinovafonden har instiftats av Fortinova med syfte att utveckla och bevara Fortinovas grundläggande värderingar hjärta, närhet, enkelhet och mod. Värderingarna skall vägleda fondens engagemang för att främja Fortinovas kommersiella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Här kan du ansöka på en gång!

Ansök för att se vad vi kan erbjuda just dig. Att fylla i ansökan tar cirka sju minuter.

Ansök här

Vem får ansöka?

Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer som är verksamma inom ramen för de av Fortinova utsedda områdena Utbildning och entreprenörskap, Motion och hälsa samt Kultur. Fortinovafonden prioriterar ansökningar från ideell verksamhet och projekt som bidrar till hållbar och långsiktig nytta för lokalsamhället. Föreningarna och organisationernas verksamhet ska finnas på de orter där Fortinova är etablerade.

Vanligtvis beviljas inte bidrag till verksamheter som är tydligt religiösa eller politiska, riktar sig mot enskild privatperson eller näringsverksamhet. Fortinovafonden stöder inte heller föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genom medlemskap.

Ansök här

Ansökan om bidrag

Fortinovafonden delar varje år ut pengar till verksamheter som uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande för orten där verksamheten finns. Ansökan kommer att behandlas av Fortinovafondens beslutande kommitté som består av personer från ledning och personal på Fortinova. Inom tre månader från ansökningsdagen kommer ett besked om eventuellt bidrag eller avslag. Beslutet kan inte överklagas. Motivering till beviljande av bidrag eller avslag lämnas inte. Bidraget ska användas till det ändamål som angivits i ansökan. Fortinovafonden förbehåller sig rätten att i sin kommunikation använda beviljade bidrag som marknadsföring av fonden.

Ansök här

Beviljade projekt

..

2023-03-14

Varbergs Sim vill att alla barn ska lära sig simma

Läs mer
2023-02-13

Enkelhet, närhet, hjärta och mod i Timmersdala motion

Läs mer
BoIS läsande förebilder Hampus Zachrisson och Joakim Lindner i samband med ett skolbesök.
2022-12-21

Fortinova sponsrar läsande förebilder från fotbollen

Läs mer
2023-01-22

Fortinova stöttar Bohusläns bästa ungdomsverksamhet

Läs mer
2022-01-31

Hysen: Att tänka stort kostar ingenting

Läs mer
2020-11-25

Pumptracken stannar i Sjöallén

Läs mer