Om ditt boende

Här nedan har vi samlat viktig information som rör ditt boende och vårt hyresförhållande. Om du inte hittar svar på dina frågor kan du leta under Trivselregler och Hyresgäst hos oss A–Ö.

Andrahandsuthyrning

Fortinova följer hyreslagen. Du som har förstahandskontraktet har rätt till att hyra ut i andra hand om du har ett giltigt skäl, till exempel studier, arbete på annan ort eller militärtjänstgöring. Fortinova måste godkänna din ansökan om andrahandsuthyrning. Vi godkänner andrahandsuthyrning i upp till ett år, med ett halvår i taget.

Du får inte ta ut högre hyra än den du själv betalar, men om lägenheten är möblerad får du göra ett tillägg på hyran med högst 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår kan andrahandshyresgästen också få betala för det. Ni bör ha varsin hemförsäkring under uthyrningsperioden.

Du som förstahandshyresgäst har alltid ansvar för att hyran kommer in i tid och att din andrahandshyresgäst följer våra trivselregler. Om det uppstår problem med din hyresgäst kan leda till att du förlorar ditt förstahandskontrakt och båda tvingas flytta.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd eller om du tar ut för hög hyra riskerar du, förutom att förlora ditt förstahandskontrakt, även böter eller fängelse i högst två år, enligt Jordabalken 12 kap.

Din andrahandshyresgäst får aldrig ta över förstahandskontraktet.

Observera att vi har en handläggningstid för godkännande av andrahandsuthyrning på upp till tre månader.

Du hittar blankett för ansökan om att hyra ut i andra hand, och andra användbara blanketter, här.

Eget ansvar för underhåll

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. Du behöver aldrig betala för fel eller brister som beror på normalt slitage eller ålder. Däremot måste du betala för överslitage eller skadegörelse i lägenheten. Du kan också bli skyldig att betala om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.

Exempel på överslitage och skadegörelse

 • Om du har krossat en fönsterruta
 • Om du har spräckt en spisplatta
 • Om du har målat, tapetserat eller snickrat på ett sätt som inte är hantverksmässigt

Genom att ta hand om din bostad kan du hindra att fel uppstår. Här kommer några tips:

Badrum

 • Endast toalettpapper får spolas ned i toaletten. Kattsand, cigarettfimpar, mensskydd och så vidare ska kastas i brännbart. Gamla mediciner lämnas in till närmaste apotek. Rengöringsprodukter, kemikalier och nagellack ska lämnas till återvinningscentral som farligt avfall.
 • Om vattnet rinner undan dåligt i handfatet ska du själv kontrollera silen och vattenlåset innan du serviceanmäler. Om vattnet rinner undan dåligt kan du använda en vaskrensare och pumpa i silen. Du kan också rensa bort hår och annat med hjälp av en pincett.
 • Om det blir stopp i golvbrunnen ska du själv prova att rensa bort hår och annat skräp under gallret i golvbrunnen innan du serviceanmäler.
 • För att undvika att förstöra avloppsrören och vår miljö ska du inte använda kaustiksoda för att lösa proppar.

Kök

 • För att fläkten ska fungera så bra som möjligt ska du rengöra fläktfiltret minst en gång i månaden. Du kan till exempel lägga det i hett vatten och diskmedel över natten. Spola sedan ur ordentligt.
 • Matoljor, som använd frityrolja och så vidare får inte hällas ut i avloppet, eftersom oljan stelnar i rören och orsakar stopp. Häll på ett tomt mjölkpaket eller liknande, sätt på korken och sortera som brännbart.
 • Kaffesump sorteras som matavfall.

El

 • Om strömmen i lägenheten inte fungerar ska du först kontrollera säkringarna, innan du serviceanmäler.
 • Glödlampor och lysrör får inte kastas i soporna. De ska sorteras som ljuskällor i soprum eller lämnas till återvinningscentral.

Lås

 • Om fönstervreden eller låset till balkongdörren är tröga kan du smörja dem själv med låsolja.

Filmer om eget underhåll från Sveriges Allmännytta

Hur byter du lampa i ugnen, fläkten och kylen, och hur avfrostar du frysen? De här tio filmerna visar hur du som bor i lägenhet kan klara saker på egen hand. Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

 

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss förbinder du dig att ha en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. Hemförsäkringen skyddar dig och dina saker, men kan också hjälpa dig om du råkar orsaka en större skada i huset, som en vattenläcka. Vid andrahandsuthyrning bör både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen ha hemförsäkring.

Källsortering

Källsortering är en lagstadgad skyldighet, men förutsättningarna varierar tyvärr mellan kommunerna. Sortera ditt avfall i soprummet. Transportera farligt avfall och grovsopor till närmaste återvinningscentral. I vissa kommuner hör ett ÅVC-kort till lägenheten. ÅVC-kort kvitteras ut på huvudkontoret, i Varberg.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet med någon annan måste du ha haft ett förstahandskontrakt i din nuvarande lägenhet hos Fortinova i minst ett år. Både du och den du vill byta med ska ha beaktansvärda skäl till att flytta. Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte. Den du byter med får inte ha några betalningsanmärkningar.

Fortinova måste alltid godkänna ett lägenhetsbyte. Du övertar lägenheten i befintligt skick. Om du deltar i ett byte utan vårt godkännande förlorar du ditt kontrakt. Det får inte heller förekomma betalning för kontrakt i samband med lägenhetsbyte. Otillåten ersättning i samband med bostadsbyte är olaglig och straffbar, och kan leda till uppsägning av kontraktet.

Både du och den du vill byta bostad med ska fylla i blanketten för ansökan om lägenhetsbyte. När bytet godkänts får ni ett beslut med ett datum då era nya avtal börjar gälla. Därefter kan ni skriva på era nya kontrakt och bestämma när ni ska flytta. Räkna med att ni tidigast kan byta lägenhet tre månader efter det att ansökan har kommit till Fortinova.

Om direktbytet berör fler än två hyresgäster ska samtliga kontraktsinnehavare ansöka om byte hos sin respektive hyresvärd. En överskådlig plan för byteskedjan, med kontaktuppgifter till hyresgäst och hyresvärd i varje led, ska bifogas ansökan.

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte hittar du här.

Rökning

Rökning är inte tillåten i husens gemensamma utrymmen, som trappuppgångar och tvättstugor. 2019 skärptes lagen kring rökning på allmänna platser, vilket innebär rökförbud på bland annat lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Ta också hänsyn om du röker på balkongen eller på andra platser utomhus, så att röken inte stör grannarna.

Om du röker i din lägenhet och lukten sätter sig i väggarna får du bekosta sanering den dag då du flyttar ut.