Skyddsrum i våra fastigheter

Just nu får vi många frågor angående skyddsrum. Flera av våra fastigheter innehåller skyddsrum, var de finns hittar du på MSB:s interaktiva karta.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Vid höjd beredskap ska samtliga skyddsrum iordningställas och vara redo för användande inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare som ska göra det möjligt att kunna komma in och nyttja skyddsrummet. Vid larm beger man sig som civilperson till närmaste skyddsrum. Man tillhör alltså inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Du kan läsa mer om hur du förbereder dig för en kris på krisinformation.se och i MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”.

På MSB:s hemsida hittar du även frågor och svar om skyddsrum.