Anna Weiner Jiffer ny styrelseledamot i Fortinova

Vid Fortinovas årsstämma den 15 december 2021 utsågs Anna Weiner Jiffer till ny styrelseledamot.

Anna Weiner Jiffer, född 1971, är utbildad civilingenjör, Väg och vatten, vid Chalmers Tekniska Högskola samt har en master i Innovation management and entrepreneurship. I dag arbetar hon med affärsutveckling och bolagsstyrning på HållbarTillväxt AB och har ett antal styrelseengagemang.

Anna Weiner Jiffer har lång erfarenhet inom företagsledning, affärsutveckling och bolagsstyrning, bland annat som vd för flera mindre och medelstora start-ups. Hon har också varit global affärsområdeschef samt hållbarhetsansvarig för hela leverantörskedjan inom textil på Ikea. Därtill har hon erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat sedan ett uppdrag som interims-vd på Real Holding samt som styrelseledamot i Kungsleden.

– Det ska bli roligt att vara med på Fortinovas tillväxtresa, jag ser fram emot att få bidra till bolagets utveckling. Jag är också född och uppvuxen i Göteborg, så Västsverige ligger mig varmt om hjärtat, även om jag vintertid bor i Stockholm sedan några år tillbaka, säger Anna Weiner Jiffer.

– Jag är glad för att vi har kunnat rekrytera Anna till styrelsen. Hon kommer bidra med ytterligare fastighetskompetens, men ännu viktigare är hennes kompetens när det gäller hållbarhetsarbetet, där jag tror hon kan stödja Fortinova i att ge detta även ett affärsmässigt perspektiv, säger Ole Salsten, styrelseordförande i Fortinova.

Utöver Ole Salsten och Anna Weiner Jiffer består styrelsen av Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann och Helena Örnstedt.

För mer information, läs på fortinova.se eller kontakta:
Ole Salsten, styrelseordförande, Fortinova Fastigheter AB (publ), ole@salsten.se
Anna Weiner Jiffer, styrelseledamot, Fortinova Fastigheter AB (publ),
anna.weiner.jiffer@hallbartillvaxt.eu

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,6 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 78 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2021-11-16

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer