Fortinova erhåller villkorat godkännande inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Pressmeddelande 18 november 2020

Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till den 19 november 2020. Nasdaq Stockholms beslut har sedvanliga villkor inklusive att Bolaget uppfyller spridningskravet.

Handel i Bolagets aktie som sker före erbjudandets fullföljande, det vill säga under perioden 19–23 november 2020, är villkorad och kommer att återgå om erbjudandet inte fullföljs.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, vd

Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

2020-11-06

Fortinova publishes prospectus and announces price range for its initial public offering on Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-11-06

Fortinova publishes prospectus and announces price range for its initial public offering on Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer