Fortinova förvärvar industrifastighet i Falkenberg

Fortinova Fastigheter AB (publ) har, genom dotterbolag, ingått avtal om förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:93 i det expansiva verksamhetsområdet vid Falkenbergsmotet intill E6 och riksväg 154. Fastigheten är fullt uthyrd till NordDesign Production Falkenberg AB. Den uthyrningsbara arean är 2 995 kvm fördelat på kontor, showroom och produktionslokaler. Tomten är 11 268 kvm och friköpt. Byggnaden uppfördes 2006 och byggdes ut 2015. Hyresvärdet på fastigheten uppgår till 2,4 Mkr. Tillträde har skett idag den 1 juli 2022.

 

Krister Howding, affärsutvecklare, kommenterar:

”NordDesign Kök förhyr hela fastigheten på ett långt hyresavtal och har sitt huvudkontor samt produktion i fastigheten. Vi tycker att hyresgästens affärsidé är hållbar då man i tillägg till kompletta kök erbjuder ”Smart köksrenovering” vilket innebär att man skapar ett nytt kök på befintliga stommar. I det segmentet är vi som bostadsfastighetsbolag själva kunder. Falkenberg uppvisar en mycket god tillväxt och läget i kombination med en stark väletablerad hyresgäst gör att vi valt att genomföra denna investering. Vi hälsar NordDesign Production Falkenberg AB välkomna som hyresgäst.”

 

Rådgivare

Croisette och Advokatfirman Allié har agerat rådgivare till Säljaren.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, vd

Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO och ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

 

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 28 februari 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,8 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 80 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-11-06

Fortinova publishes prospectus and announces price range for its initial public offering on Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer