Vanliga frågor

Här nedan hittar du svar på frågor som vi ofta får.

För dig som hyresgäst

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Fortinova följer hyreslagen. Du som har förstahandskontraktet har rätt till att hyra ut i andra hand om du har ett giltigt skäl, till exempel studier, arbete på annan ort eller militärtjänstgöring. Fortinova måste godkänna din ansökan om andrahandsuthyrning. Vi godkänner andrahandsuthyrning upp till ett år med ett halvår i taget.

Du får inte ta ut högre hyra än den du själv betalar, men om lägenheten är möblerad får du göra ett tillägg på hyran med högst 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår kan andrahandshyresgästen också få betala för det. Ni bör ha varsin hemförsäkring under uthyrningsperioden.

Du som förstahandshyresgäst har alltid ansvar för att hyran kommer in i tid och att din andrahandshyresgäst följer våra trivselregler. Om det uppstår problem med din hyresgäst kan leda till att du förlorar ditt förstahandskontrakt och båda tvingas flytta.

Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan tillstånd eller om du tar ut för hög hyra riskerar du, förutom att förlora ditt förstahandskontrakt, även böter eller fängelse i högst två år enligt Jordabalken 12 kap.

Din andrahandshyresgäst får aldrig ta över förstahandskontraktet.

Du hittar blankett för ansökan om att hyra ut i andra hand, och andra användbara blanketter här. Observera att vi har en handläggningstid för godkännande av andrahandsuthyrning på upp till tre månader.

Vad gäller för lägenhetsbyte?

För att få byta lägenhet med någon annan måste du ha haft ett förstahandskontrakt i din nuvarande lägenhet hos Fortinova i minst ett år. Både du och den du vill byta med ska beaktansvärda skäl till att flytta. Sådana skäl kan vara förändringar som efter avtalets tecknade uppstått i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte. Den du byter med får inte ha några betalningsanmärkningar och ska uppfylla övriga krav som vi har på våra hyresgäster. Du hittar vår uthyrningspolicy här.

Fortinova måste alltid godkänna ett lägenhetsbyte. Lägenheten övertas i befintligt skick. Om du deltar i ett byte utan vårt godkännande förlorar du ditt kontrakt. Det får inte heller förekomma betalning för kontrakt i samband med lägenhetsbyte. Otillåten ersättning i samband med bostadsbyte är olaglig och straffbar, och kan leda till uppsägning av kontraktet.

Både du och den du vill byta bostad med ska fylla i blanketten för ansökan om lägenhetsbyte. När bytet godkänts får ni ett beslut med ett datum då era nya avtal börjar gälla. Därefter kan ni skriva på era nya kontrakt och bestämma när ni ska flytta. Räkna med att ni tidigast kan byta lägenhet tre månader efter det att ansökan har kommit till Fortinova.

Om direktbytet berör fler än två hyresgäster ska samtliga kontraktsinnehavare ansöka om byte hos sin respektive hyresvärd.

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte hittar du här.

Under vilka tider ska det vara tyst i huset?

Visa hänsyn till dina grannar under alla tider på dygnet. Det är särskilt viktigt att inte spela hög musik, borra eller på andra sätt göra höga ljud mellan klockan 22.00 på kvällen och 7.00 på morgonen.

Om en granne stör, ta i första hand kontakt på ett sätt som känns tryggt, berätta hur du upplever situationen och försök uppnå en vänskaplig lösning. Om det inte fungerar och störningen upprepas, gör en serviceanmälan via Mina sidor.

Om du vill ha fest, berätta för dina grannar om planerna. Säg vilken tid du räknar med att festen ska vara slut och ge dem kontaktuppgifter så att de kan höra av sig om de blir störda. Be dina gäster att vara tysta i trappuppgången och utanför huset när de ska gå hem. Som hyresgäst hos Fortinova är det viktigt att du följer våra trivselregler för att lättare kunna visa hänsyn. Här kan du läsa mer om våra trivselregler.

Om det är bråk hos grannen, visa huskurage.

Hur anmäler jag ett fel eller problem i min lägenhet?

När något inte fungerar ordentligt i lägenheten eller i huset där du bor, eller om du har ett annat problem som rör ditt boende, är du välkommen att göra en serviceanmälan via Mina sidor. Du loggar in med hjälp av ditt bank-id, mobilt bank-id eller lösenord. Vid akuta fel som inte kan vänta kan du ringa 0340-59 25 50.

Jag har en annan fråga som rör mitt boende.

Här har vi samlat information om att vara hyresgäst hos oss. Du kan också höra av dig direkt till oss via vår kundtjänst här.

För dig som söker lägenhet

Varför ska jag stå i er bostadskö?

För att kunna anmäla intresse av en lägenhet hos oss måste du först stå i vår bostadskö. Anledningen är att vi vill vara så rättvisa som möjligt när vi fördelar bostäder till våra sökande. När du står i bostadskön kan du anmäla intresse till lägenheter som blir lediga. Om du vill hyra parkering, garageplats, förråd eller lokal behöver du inte stå i bostadskö utan kan söka direkt.

Vad är en intresseanmälan?

En intresseanmälan är till för dig som står i vår bostadskö och är intresserad av en tillgänglig lägenhet. Efter en intresseanmälan går vi igenom dessa och efter det sker en urvalsprocess baserat på intressenternas köplatser. Intresseanmälningar som görs utan en plats i vår bostadskö behandlas inte.

Hur gör jag en intresseanmälan?

Du hittar tillgängliga lägenheter här. För att kunna anmäla intresse och söka en lägenhet måste du först stå i vår bostadskö. När du hittar en lägenhet du skulle vilja hyra fyller du i en intresseanmälan. En intresseanmälan är ingen garanti för att du kommer att erbjudas en hyresrätt.

Jag lyckas inte logga in på Mina sidor.

Om du har problem med att logga in på Mina sidor kan du höra av dig direkt till vår kundtjänst här. Mina sidor är en tjänst endast för de som är hyresgäster hos oss i dag. Du som söker bostad, står i vår bostadskö och gör intresseanmälningar kan alltså inte använda Mina sidor.

Vilka krav har ni på era hyresgäster?

För att vara aktuell som hyresgäst hos oss ska du ha fast inkomst och inte ha betalningsanmärkningar. Du hittar vår uthyrningspolicy här.

Kan ni göra ett undantag för mig?

Vi får ibland förfrågningar från personer som saknar inkomst, plötsligt står utan bostad eller har andra svåra omständigheter. Tyvärr har vi oftast inte möjlighet att bedöma akuta situationer, utan tillämpar samma regler för alla. Dock gäller delvis olika policies på olika adresser, på vissa krävs till exempel inte fast anställning. Du kan läsa mer om vår uthyrningspolicy här.